Strefa wiedzy

Prawo Pracy

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce

4 stycznia 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyspieszenia i uproszczenia procedur zatrudnianych w Polsce cudzoziemców. Poniżej prezentujemy streszczenie jedynie najważniejszych z nich.

Agata Majewska

Alkohol na firmowej Wigilii – co na to prawo pracy?

Firmowe spotkania świąteczne to bardzo popularna forma spotkań pracowników. Organizowane są w restauracjach po godzinach pracy lub w firmie w czasie godzin pracy. Nierzadko towarzyszy im bożonarodzeniowe menu, w tym alkohol. Wątpliwości wielu pracodawców budzi jednak, czy w świetle obowiązującego prawa i zasad BHP na tego typu wydarzeniach w miejscu pracy, wyjątkowo dozwolone jest spożywanie jakiegokolwiek alkoholu.

Agata Majewska

Weryfikacja szczepień pracowników – znamy założenia projektu ustawy

Przepisy określające uprawnienia pracodawcy związane z weryfikacją zaszczepienia pracowników po miesiącach oczekiwań ze strony przedsiębiorców weszły w proces legislacji. Poniżej przedstawiamy najważniej założenia regulacji przewidującej nowe narzędzia dla pracodawców.

Agata Majewska

Działania odwetowe – czego pracodawcom zabraniają przepisy o sygnalistach?

Krajowe przepisy o ochronie sygnalistów powinny obowiązywać od 17 grudnia 2021 r. Z tym dniem najwięksi pracodawcy obowiązani są do wdrożenia procedur regulujących zasady dokonywania i rozpatrywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa.
Jednak zarówno przepisy Dyrektywy o ochronie sygnalistów , jak i projektu krajowej ustawy nakładają część obowiązków związanych z ochroną sygnalistów na każdego pracodawcę – niezależnie od poziomu zatrudnienia. Chodzi tu w szczególności o zakaz działań odwetowych, na jakie narażeni mogą zostać sygnaliści w związku z dokonanym zgłoszeniem lub publicznym ujawnieniem nieprawidłowości.

Agata Majewska

Ochrona sygnalistów- jest już projekt ustawy

18 października 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Jest to jeden w początkowych kroków do implementowania wspólnotowych regulacji w zakresie ochrony sygnalistów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektowanych przepisów.

Agata Majewska

Opracowano założenia ustawy o ochronie sygnalistów

Do 17 grudnia 2021 r. polski ustawodawca powinien implementować do krajowego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów). Na nieco ponad 2 miesiące przed tym terminem na stronach KPRM pojawiła się informacja na temat założeń projektu ustawy w tym przedmiocie.

Agata Majewska

Weryfikacja szczepień pracowników nadal niepewna

Zapowiedzi uregulowania kontroli szczepień w zespole pracowników, jak również na poziomie rekrutacji, pojawiają się w naszym kraju od kilku miesięcy. Jednakże coraz częściej zmianie ulega informacja na temat podstawy prawnej w oparciu, o jaką mieliby działać pracodawcy.

Agata Majewska

Przepisy covid wydłużają kadencję działaczy związkowych i SIP

19 sierpnia 2021 r. weszły w życie przepisy wydłużające kadencję m.in. organów związków zawodowych oraz społecznych inspektorów pracy. Przewidują one możliwość ich dalszego funkcjonowania w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego, jeśli wybory do nich z powodu tych stanów nie mogą zostać przeprowadzone.

Agata Majewska