Strefa wiedzy

Prawo Karne

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Kto odpowiada za błąd techniczny?

W postępowaniach, w których przedmiotem jest ustalenie, czy doszło do popełnienia błędu diagnostycznego lub terapeutycznego, wskazanie podmiotu odpowiedzialnego nie rodzi znaczących problemów. W większości przypadków, za wystąpienie tego rodzaju błędów odpowiada lekarz prowadzący, który zlecił i przeprowadził badania, następnie postawił diagnozę, dobrał leczenie i skonsultował jego rezultaty.

Izabela Nowak

Czy błąd terapeutyczny jest zawsze konsekwencją błędnie postawionej diagnozy?

Błąd terapeutyczny polega na niewłaściwym doborze sposobu leczenia lub jego nieprawidłowym przeprowadzeniu. Z racji tego, że do jego wystąpienia dochodzi już w fazie leczenia, często uznawany jest za konsekwencję popełnionego na wcześniejszym etapie błędu diagnostycznego. Niemniej jednak, nie zawsze błąd terapeutyczny będzie wynikiem źle postawionej diagnozy.

Izabela Nowak

Skierowanie sprawy o błąd w sztuce lekarskiej do sądu

Liczba postępowań wszczynanych w związku z możliwością popełnienia przestępstwa, którego przedmiotem jest błąd w sztuce lekarskiej, rośnie z roku na rok. Czy powodem tego jest obniżenie poziomu świadczonych w placówkach medycznych usług? Wydaje się, że nie. Analizując orzecznictwo sądowe można dojść do wniosku, że rosnąca ilość spraw wynika z postępującego rozwoju medycyny, który automatycznie generuje wzrost ryzyka niepowodzeń oraz, a może przede wszystkim, coraz większej świadomości prawnej pacjentów.

Izabela Nowak

Niewłaściwie postawiona diagnoza. Kiedy lekarz odpowiada za błąd diagnostyczny?

Lekarze, wykonując swój zawód, zobowiązani są do realizacji obowiązków zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, z należytą starannością, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi normami prawa. Wykonywanie tej profesji wiąże się jednak z ryzykiem popełnienia błędu medycznego lub niepowodzeniem wpisanym w ryzyko udzielania świadczeń zdrowotnych. Problematyka błędów popełnianych przez lekarzy i ich odpowiedzialności w tym zakresie, jest tematem złożonym. Jednym z rodzajów błędu medycznego, jest błąd diagnostyczny, który zaliczany jest do grupy błędów najczęściej występujących w praktyce.

Izabela Nowak

Błąd medyczny czy niepowodzenie ?

Lekarze jako przedstawiciele jednego z zawodów zaufania publicznego pełnią szczególną rolę w społeczeństwie. Od podejmowanych przez nich decyzji zależy życie i zdrowie innych ludzi. Analizując dostępne orzecznictwo sądów polskich, widoczny w ostatnich latach jest wyraźny wzrost ilości spraw sądowych, w których pacjenci dochodzą roszczeń związanych ze szkodami wynikającymi z leczenia, będąc przekonanymi o wystąpieniu błędu medycznego.

Tutaj warto się zatrzymać i postawić pytanie: Kiedy mówimy o błędzie medycznym, a kiedy o niepowodzeniu wpisanym w ryzyko udzielania świadczeń zdrowotnych?

Izabela Nowak

Czy nasze rozmowy mogą być legalnie podsłuchiwane?

Żyjemy w dobie bardzo dużego nacisku na ochronę tożsamości, dążąc do skrajnej wręcz anonimowości. W ostatnim czasie, z uwagi na realną obawę wykorzystywania względem obywateli programów szpiegowskich (m.in. typu Pegasus), tematyka podsłuchu rozbudziła w społeczeństwie wiele pytań i kontrowersji.

 

Izabela Nowak

Cyberstalking

W ostatnim artykule starałam się przybliżyć, czym właściwie jest cyberprzemoc oraz jaka jest skala tego zjawiska, wskazując jednocześnie na zagrożenia, jakie niesie za sobą…

Katarzyna Hebda-Relidzyńska