Strefa wiedzy

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Termin na dochodzenie roszczeń w postępowaniu administracyjnym

Instytucja przedawnienia roszczeń jest znana prawu cywilnemu. Przedawnienie karalności występuje w prawie karnym. Natomiast w prawie administracyjnym z przedawnieniem roszczenia mamy do czynienia tylko wówczas, gdy przepis prawa wyraźnie tak stanowi. Sądy Administracyjne nieraz wydawały orzeczenia, w których odnosiły się do problemu przedawnienia roszczeń wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie w jakim dotyczą między innymi przedawnienia roszczenia właścicieli nieruchomości  o zapłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. W dzisiejszym artykule dokonam analizy najnowszej linii orzeczniczej w tym zakresie.

Magdalena Hajduk

Odpowiedzialność karna dewelopera

Przepisy prawa nakładają na deweloperów szereg obowiązków związanych z przygotowaniem oraz prowadzeniem przedsięwzięcia deweloperskiego. Dążenie do zapewnienia nabywcom możliwie jak najszerszej ochrony ze strony instytucji państwowych doprowadziło do wprowadzenia szeregu przepisów karnych, penalizujących konkretne niezgodne z prawem działania dewelopera.

Magdalena Hajduk

Przepisy covid wydłużają kadencję działaczy związkowych i SIP

19 sierpnia 2021 r. weszły w życie przepisy wydłużające kadencję m.in. organów związków zawodowych oraz społecznych inspektorów pracy. Przewidują one możliwość ich dalszego funkcjonowania w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego, jeśli wybory do nich z powodu tych stanów nie mogą zostać przeprowadzone.

Agata Majewska

Nowy ład w prawie pracy

Zamierzenia rządu związane z tzw. Nowym Polskim Ładem dotyczą wielu sfer życia gospodarczego, w tym również sektora zatrudnienia. W większości pozostają one zapowiedziami, które dopiero poddane mają zostać procesowi legislacyjnemu.

Agata Majewska

Dyrektywa drugiej szansy – cz. 1

Uzgodniona w roku 2019 pomiędzy Parlamentem Europejskim, a Radą UE dyrektywa w sprawie ram restrukturyzacji zmierzać ma do ujednolicenia przepisów o upadłości i restrukturyzacji w krajach Unii. Nadrzędnym celem aktu jest ,,zbliżenie’’ do siebie porządku prawnego poszczególnych Państw członków UE, pozostawiając im jednak zarazem istotny luz decyzyjny w zakresie wprowadzenia w życie rekomendowanych w dyrektywie rozwiązań.

Mateusz Latosiński

Jakich zgód wymaga montaż klimatyzatora w mieszkaniu

Montaż klimatyzatora w mieszkaniu to coraz częstsze rozwiązanie w mieszkaniach w Polsce. Takie udogodnienie pozwala w komfortowych warunkach przetrwać letnie upały. Mocowanie klimatyzatora ściennego wymaga jednak montażu jednego z elementów urządzenia na zewnętrznej ścianie klimatyzowanego pomieszczenia, a więc części wspólnej nieruchomości. Dlatego taka instalacja wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Magdalena Hajduk

Możliwość różnicowania sytuacji niezaszczepionych pracowników?

W ostatnim czasie słychać zapowiedzi rządu o planowanych zmianach w prawie pracy dotyczących weryfikacji szczepień pracowników przeciwko Covid-19.

Agata Majewska

Bony mieszkaniowe – element Polskiego Ładu

Rządowy program nazwany „Polskim Ładem” przewiduje mechanizm wsparcia rodzin w zakupie lub najmie mieszkań. Propozycje zmian mają przyczynić się do poprawy stanu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych. Tymi propozycjami są bony mieszkaniowe oraz mechanizm gwarancji dla kredytów hipotecznych. Projektowane benefity mają odpowiadać na potrzeby różnych osób w zależności od ich możliwości dochodowych i wielkości rodzin. W założeniu mają wesprzeć rozwój mieszkalnictwa spółdzielczego oraz społecznych inicjatyw mieszkaniowych („SIM”).

Magdalena Hajduk