Strefa wiedzy

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Reklama na budynku wspólnoty mieszkaniowej

Umieszczenie reklamy na części wspólnej nieruchomości, nawet przez właściciela lokalu znajdującego się w budynku, nie jest sprawą dowolną. Posiadanie przez właściciela lokalu udziału w nieruchomości wspólnej nie zwalnia go z obowiązku uzyskania odpowiedniej zgody na montaż reklamy, szyldu, baneru lub innego podobnego oznaczenia. Jak się okazuje niedochowanie staranności w tym zakresie może doprowadzić nie tylko do odpowiedzialności cywilnej, ale również wykroczeniowej.

 

Magdalena Hajduk

Mieszkanie bez wkładu – rządowa pomoc kontra rynkowa rzeczywistość

Obecne wahania i nieustanny wzrost cen na rynku nieruchomości oraz obawy potencjalnych kupców o możliwość finansowania wysokich wkładów własnych na zaciągane kredyty, coraz częściej doprowadzają do decyzji o rezygnacji z posiadania własnego mieszkania lub domu. Rząd wychodząc naprzeciw społecznym obawom, postanowił część środków budżetu państwa przekazać na program, którego głównym założeniem jest wsparcie osób posiadających środki na spłatę kredytu i wykazujących zdolność kredytową, jednak niebędących w stanie zgromadzić odpowiednio dużego kapitału na zaciągnięcie kredytu w banku.

Anna Januszyk

Pomoc dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej

Wzrost inflacji i stóp procentowych spowodował pogorszenie sytuacji finansowej wielu kredytobiorców, a tym samym trudności ze spłatą rat kredytu hipotecznego. 8 kwietnia 2022 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. To jednak nie wszystko jeśli chodzi o pomoc dla kredytobiorców – 25 kwietnia 2022 r. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział 4-punktowy plan pomocy, a w nim m.in. „wakacje kredytowe” i dopłaty do kredytów.

Karina Dorobisz

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

W ostatnim czasie obserwujemy spadek zainteresowania nabywaniem nieruchomości w naszym kraju, co ma niechybnie związek z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, a tym samym zmniejszeniem dostępności kredytów hipotecznych. Niemniej jednak, z uwagi na licznie przybywających obecnie do Polski obcokrajowców, tematem ważnym staje się zagadnienie możliwości nabywania przez cudzoziemców polskich nieruchomości.

Magdalena Hajduk

Niewłaściwie postawiona diagnoza. Kiedy lekarz odpowiada za błąd diagnostyczny?

Lekarze, wykonując swój zawód, zobowiązani są do realizacji obowiązków zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, z należytą starannością, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi normami prawa. Wykonywanie tej profesji wiąże się jednak z ryzykiem popełnienia błędu medycznego lub niepowodzeniem wpisanym w ryzyko udzielania świadczeń zdrowotnych. Problematyka błędów popełnianych przez lekarzy i ich odpowiedzialności w tym zakresie, jest tematem złożonym. Jednym z rodzajów błędu medycznego, jest błąd diagnostyczny, który zaliczany jest do grupy błędów najczęściej występujących w praktyce.

Izabela Nowak

Sztuczna inteligencja pod kontrolą związków zawodowych?

Rozwój technologii i wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) wpływa na działalność przedsiębiorstw w coraz szerszej skali. Nie pozostaje on bez wpływu na wykonywanie zadań przez samych pracowników. Pojawiają się więc głosy sugerujące, że wykorzystanie algorytmów SI powinno podlegać szczególnej kontroli związków zawodowych jako organizacji stojących na straży zbiorowych interesów zatrudnionych.

Agata Majewska

Projekt nowej ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

Trwają prace nad nową ustawą regulującą sposób prowadzenia działalności przez firmy windykacyjne. Najważniejsze zmiany to obowiązek uzyskania zgody na prowadzenie działalności windykacyjnej, konieczność posiadania licencji oraz nowe zasady kontaktu z dłużnikami.

Magdalena Hajduk

Błąd medyczny czy niepowodzenie ?

Lekarze jako przedstawiciele jednego z zawodów zaufania publicznego pełnią szczególną rolę w społeczeństwie. Od podejmowanych przez nich decyzji zależy życie i zdrowie innych ludzi. Analizując dostępne orzecznictwo sądów polskich, widoczny w ostatnich latach jest wyraźny wzrost ilości spraw sądowych, w których pacjenci dochodzą roszczeń związanych ze szkodami wynikającymi z leczenia, będąc przekonanymi o wystąpieniu błędu medycznego.

Tutaj warto się zatrzymać i postawić pytanie: Kiedy mówimy o błędzie medycznym, a kiedy o niepowodzeniu wpisanym w ryzyko udzielania świadczeń zdrowotnych?

Izabela Nowak