Strefa wiedzy

Prawo Restrukturyzacyjne

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Najkrótsze z postępowań restrukturyzacyjnych. Dłużnik czy komornik – kto będzie pierwszy?

Cieszące się niezwykłą popularnością uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne tzw. covidówka, które dla wielu przedsiębiorców było szansą na przetrwanie kryzysu wywołanego pandemią COVID –…

Mateusz Latosiński

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego

Inwestycja we własną nieruchomość często bywa najbardziej doniosłą decyzją finansową w życiu. Zobowiązanie zaciągane w ten sposób przez kredytobiorcę towarzyszy mu nierzadko…

Magdalena Hajduk

Dyrektywa drugiej szansy – cz. III

Zapraszamy do lektury ostatniej już części artykułów prezentujących najistotniejsze regulacje zawarte w dyrektywie dotyczącej ram restrukturyzacji uchwalonej w 2019 przez Parlament Europejski…

Mateusz Latosiński

Dyrektywa drugiej szansy – cz. II

Jakie są dalsze skutki wynikające z obowiązku wdrożenia w życie tzw. dyrektywy drugiej szansy, która to statuować ma jednolite ramy dla postępowań restrukturyzacyjnych w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej.

Mateusz Latosiński

Dyrektywa drugiej szansy – cz. 1

Uzgodniona w roku 2019 pomiędzy Parlamentem Europejskim, a Radą UE dyrektywa w sprawie ram restrukturyzacji zmierzać ma do ujednolicenia przepisów o upadłości i restrukturyzacji w krajach Unii. Nadrzędnym celem aktu jest ,,zbliżenie’’ do siebie porządku prawnego poszczególnych Państw członków UE, pozostawiając im jednak zarazem istotny luz decyzyjny w zakresie wprowadzenia w życie rekomendowanych w dyrektywie rozwiązań.

Mateusz Latosiński

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne-czy wierzyciele jednak głosu nie mają?

Wprowadzone w 2020 roku uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, bardzo szybko przełożyło się na działania przedsiębiorców, borykających się z problemami finansowymi. Sytuacja gospodarcza wywołana pandemią COVID-19 w dużej mierze przyczyniła się do masowych publikacji w MSiG o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec przedsiębiorców.

Mateusz Latosiński