Strefa wiedzy

Prawo Nieruchomości

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Reklama na budynku wspólnoty mieszkaniowej

Umieszczenie reklamy na części wspólnej nieruchomości, nawet przez właściciela lokalu znajdującego się w budynku, nie jest sprawą dowolną. Posiadanie przez właściciela lokalu udziału w nieruchomości wspólnej nie zwalnia go z obowiązku uzyskania odpowiedniej zgody na montaż reklamy, szyldu, baneru lub innego podobnego oznaczenia. Jak się okazuje niedochowanie staranności w tym zakresie może doprowadzić nie tylko do odpowiedzialności cywilnej, ale również wykroczeniowej.

 

Magdalena Hajduk

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

W ostatnim czasie obserwujemy spadek zainteresowania nabywaniem nieruchomości w naszym kraju, co ma niechybnie związek z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, a tym samym zmniejszeniem dostępności kredytów hipotecznych. Niemniej jednak, z uwagi na licznie przybywających obecnie do Polski obcokrajowców, tematem ważnym staje się zagadnienie możliwości nabywania przez cudzoziemców polskich nieruchomości.

Magdalena Hajduk

Najmniejsze mieszkanie, czyli jakie ?

Wynajmujący lokale mieszkalne często zastanawiają się, czy mogą dokonać zgodnie z przepisami prawa podziału mieszkania tak, aby móc wydzielić mniejsze lokale i zaoferować je najemcom. Przepisy prawa przewidują minimalną powierzchnię, jaką powinien mieć lokal mieszkalny, lecz nie oznacza to, że wynajem lokali mniejszych niż najmniejsze jest niedopuszczalny.

Magdalena Hajduk

Projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

W styczniu minął termin zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego system informacji o nieruchomościach (ZSIN)….

Magdalena Hajduk

Partycypacja społeczna – nowy mechanizm zapewniający uczestnictwo obywateli w planowaniu przestrzennym

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nową, nieznaną wcześniej instytucję – partycypację społeczną.
Zgodnie z projektem nowej ustawy, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej miałoby odbywać się w sposób zapewniający aktywny udział społeczeństwa w działaniach podejmowanych przez gminę w tym zakresie, w szczególności poprzez składanie wniosków oraz uczestnictwo w konsultacjach społecznych, co projektodawca nazywa „partycypacją społeczną”.

Magdalena Hajduk

Nowe zasady opodatkowania najmu prywatnego

Rynek najmu lokali zaczyna się podnosić po pandemicznej zapaści. Rok 2020, jak wiemy przyniósł spore zawirowania w tym zakresie. Jednakże to nie koniec zmian. Ustawodawca zamierza bowiem ograniczyć dochodowość tego rodzaju inwestycji. Może dojść do tego wskutek zmian przepisów podatkowych, planowanych w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku.

Magdalena Hajduk

Bon na zasiedlenie

Pandemia zmusiła wielu ludzi, zwłaszcza pracowników najbardziej dotkniętych branż do poszukiwania nowego miejsca pracy i nierzadko do nowego miejsca zamieszkania.  

Jeśli zatem znalazłeś się w takiej sytuacji i nie ukończyłeś jeszcze 30. lat warto rozważyć możliwość skorzystania z bonu na zasiedlenie, którego wysokość może wynieść nawet 11 tysięcy złotych.

Magdalena Hajduk

E-licytacja nieruchomości

19 września, weszły w życie przepisy regulujące prowadzenie e-licytacji nieruchomości przez komorników sądowych. To nowa formuła dotychczasowych licytacji komorniczych nieruchomości, które co do zasady odbywały się tylko w budynkach sądów powszechnych

Magdalena Hajduk