Strefa wiedzy

Prawo Nieruchomości

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Społeczne Agencje Najmu

Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2224), której obecna nazwa to Ustawa o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, wprowadziła do naszego porządku prawnego nową formę prawną: społeczne agencje najmu (SAN). W założeniu SAN miały umożliwić zwiększenie zasobu mieszkaniowego gmin we współpracy z prywatnymi właścicielami, którzy zawieraliby z SAN umowy dzierżawy własnych lokali mieszkalnych. Jakie korzyści mogą płynąć ze współpracy z SAN?

Magdalena Hajduk

Nowa forma opłaty planistycznej – projekt zmian w planowaniu przestrzennym

W ostatnim czasie pojawiła się informacja o projektowanych zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapowiedź może okazać się istotna dla…

Magdalena Hajduk

Nowa ustawa deweloperska cz.3 Umowa rezerwacyjna

Nowa ustawa deweloperska, poza Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym wprowadziła w życie przepisy odnoszące się również do często stosowanych przed nabyciem nieruchomości umów rezerwacyjnych….

Magdalena Hajduk

Nowa ustawa deweloperska cz.2 – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG)

Nowa ustawa deweloperska wprowadza nową instytucję, jaką jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. To nowy instrument, który ma zapewnić większą ochronę nabywców. Jednocześnie zwiększy…

Magdalena Hajduk

Nowa ustawa deweloperska cz.1

Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tak zwana nowa ustawa deweloperska weszła w życie z początkiem wakacji – 1 lipca 2022 r. Była to długo zapowiadana nowelizacja.

Magdalena Hajduk

Wpis wzmianki w księdze wieczystej, a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych odgrywa ważną rolę przy rozporządzaniu własnością, użytkowaniem wieczystym oraz ograniczonymi prawami . Zwana inaczej zasadą wiarygodności ksiąg wieczystych, służy przede wszystkim ochronie interesu nabywcy własności.

Magdalena Hajduk

Reklama na budynku wspólnoty mieszkaniowej

Umieszczenie reklamy na części wspólnej nieruchomości, nawet przez właściciela lokalu znajdującego się w budynku, nie jest sprawą dowolną. Posiadanie przez właściciela lokalu udziału w nieruchomości wspólnej nie zwalnia go z obowiązku uzyskania odpowiedniej zgody na montaż reklamy, szyldu, baneru lub innego podobnego oznaczenia. Jak się okazuje niedochowanie staranności w tym zakresie może doprowadzić nie tylko do odpowiedzialności cywilnej, ale również wykroczeniowej.

 

Magdalena Hajduk

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

W ostatnim czasie obserwujemy spadek zainteresowania nabywaniem nieruchomości w naszym kraju, co ma niechybnie związek z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, a tym samym zmniejszeniem dostępności kredytów hipotecznych. Niemniej jednak, z uwagi na licznie przybywających obecnie do Polski obcokrajowców, tematem ważnym staje się zagadnienie możliwości nabywania przez cudzoziemców polskich nieruchomości.

Magdalena Hajduk