Strefa wiedzy

Prawo Energetyczne

Wiedza, którą dzielą się nasi eksperci
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia i komentarze

Klastry energii w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zielona energia, rozumiana jako energia elektryczna produkowana z odnawialnych źródeł energii (OZE), staje się coraz częstszym tematem rozmów. Wydaje się, że jest to nieuniknionym pokłosiem postępu technicznego, eksploatowania złóż kopalnych oraz wyczerpywania się formuły scentralizowanej energetyki opartej o elektrownie dużych mocy. Zdecydowanym atutem OZE jest także ich bezemisyjność oraz niewyczerpalność.

Kamil Mruk

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – nowe przepisy już od kwietnia

28 kwietnia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zasad sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Obowiązek sporządzania świadectwa obciąży właścicieli i zarządców nieruchomości – również w związku z zawieraniem umów najmu. Nabywca lub najemca będzie mógł w ten sposób oszacować przybliżone koszty eksploatacji lokalu lub budynku.

Magdalena Hajduk

Ostatni dzwonek na skorzystanie z rekompensat z tytułu zamrożenia cen energii elektrycznej

Po kolejnej nowelizacji, naprędce w życie weszły zmiany w tzw. ustawie prądowej. Dotyczą one zapowiadanych od miesięcy regulacji określających stawki opłat za dostawę energii elektrycznej oraz uzyskiwania przez przedsiębiorców rekompensat i dopłat w związku z zamrożeniem ich wysokości.

W tym celu uprawnieni do rekompensat odbiorcy końcowi w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy – a więc nie później niż do 27 lipca 2019 r. – dostarczyć muszą sprzedawcom energii, z którymi posiadają już lub dopiero zawierają umowę, stosowne oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do otrzymania rekompensaty z tytułu podwyższenia cen energii. Wzór samego oświadczenia stanowi załącznik do ustawy z 13 czerwca 2019 r.

Agata Majewska

Rewolucja dotycząca możliwości wyboru przez poszkodowanego sposobu naprawienia szkody tylko dla nowych szkód górniczych

Pod koniec listopada 2013 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt: III CZP 75/13) zgodnie z którą wskazał, iż w przypadku jeśli zdarzenie powodujące …

Marta Radosz-Rostocka