Strefa wiedzy

Prawo Konsumenckie

Wiedza, którą dzielą się nasi eksperci
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia i komentarze

Overbooking, opóźniony, odwołany lot. Odszkodowanie od linii lotniczych

Sezon urlopów dobiega końca, lecz niestety nie każdy wakacyjny wyjazd udaje się w pełni. Po pandemicznej stagnacji, lotniska oraz linie lotnicze biją kolejne rekordy obsłużonych pasażerów, co nieuchronnie wiąże się z incydentami w postaci opóźnionych lub odwołanych lotów, czy też odmowy przyjęcia pasażerów na pokład samolotu z powodu tzw. overbookingu. Takie sytuacje zdarzają się niestety coraz częściej i potrafią być wyjątkowo nieprzyjemne, dlatego warto wiedzieć jakie świadczenia przysługują wówczas klientom linii lotniczych i w jaki sposób należy ich dochodzić.

Kamil Mruk

Informowanie o obniżkach cen. Stosowanie przepisów w praktyce

Temat informowania konsumenta o cenach produktów wraz ze wskazaniem poprzednich, najniższych cen, nadal budzi wątpliwości jak poprawnie to robić. Niemniej jednak to, w jaki sposób należy informować o cenach oferowanych towarów i usług reguluje ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 2776).

Beata Dyrda

Kary UOKiK. Koniec z handlem nieprawdziwymi opiniami i rekomendacjami konsumentów?

Dostrzegając fakt, iż przy podejmowaniu decyzji o zakupie danego produktu konsumenci w coraz większym stopniu polegają na opiniach i rekomendacjach innych konsumentów i jednocześnie niepokojące w tym zakresie praktyki przedsiębiorców – podjęto się uregulowania tej kwestii. Celem implementacji Dyrektywy Omnibus było wprowadzenie przepisów zapewniających większą przejrzystość zakupów w Internecie. I choć zmiany dotyczące praw konsumentów, weszły w życie już jakiś czas temu, skutki wdrożenia zmian i konsekwencje dla przedsiębiorców cały czas są zauważalne.

Beata Dyrda

Pomoc dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej

Wzrost inflacji i stóp procentowych spowodował pogorszenie sytuacji finansowej wielu kredytobiorców, a tym samym trudności ze spłatą rat kredytu hipotecznego. 8 kwietnia 2022 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. To jednak nie wszystko jeśli chodzi o pomoc dla kredytobiorców – 25 kwietnia 2022 r. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział 4-punktowy plan pomocy, a w nim m.in. „wakacje kredytowe” i dopłaty do kredytów.

Karina Dorobisz

Wynagrodzenie dla banku za bezumowne korzystanie z kapitału – czy zasadne?

Wzrastająca popularność spraw o unieważnienie tzw. kredytów frankowych kierowanych przez konsumentów do sądów i praktycznie brak jakichkolwiek negatywnych konsekwencji po stronie kredytobiorców z tytułu unieważnienia takiej umowy przyczyniły się do wykreowania przez banki nowego rodzaju roszczenia. W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się głosy o możliwym kierowaniu przez banki żądań zapłaty przez konsumentów wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.
Banki straszą kredytobiorców, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, wystąpią do sądu z takim roszczeniem, jednak nasuwa się zasadnicze pytanie: czy mają ku temu jakiekolwiek podstawy?

Karina Dorobisz

Zapowiedź nowych przepisów ograniczających nieuczciwe praktyki pokazów handlowych

W trakcie pokazów handlowych, w ramach których konsumentom prezentowane są różne towary, w tym produkty medyczne, dochodzi często do naruszenia przepisów prawa mających chronić konsumentów.
Scenariusz zawsze prezentuje się podobnie. Osoby uczestniczące w takich spotkaniach, celowo wprowadzane są w błąd, a po zakończeniu pokazu uświadamiają sobie, jakie zobowiązanie finansowe na nich ciążą wskutek nieprzemyślanej decyzji, podjętej za namową przedstawiciela sprzedawcy. 
Rządzący podjęli więc decyzję o wprowadzeniu mechanizmów prawnych utrudniających sprzedaż w trakcie pokazów handlowych i zwiększających ochronę konsumentów.

Magdalena Hajduk

Przedsiębiorca jako konsument? Istotne zmiany w uprawnieniach konsumenckich

Wraz z nadejściem Nowego Roku w życie weszły przepisy nowelizujące Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta, które przewidują rozszerzenie części uprawnień konsumenckich na niektórych przedsiębiorców. Oznacza to, iż w niektórych sytuacjach przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nabędzie przywileje konsumenta.

Paulina Bujas