Dołącz do nas

Tworzymy profesjonalny i dobrze rozumiejący się Zespół. Pozytywne relacje i przyjazne środowisko pracy są naszą wartością. Współdziałamy, wspieramy się i uczymy od siebie.

Kim jesteśmy?

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Jesteśmy jedną z największych kancelarii działających na rynku południowej Polski. Zajmujemy 2. miejsce w woj. śląskim według liczby zatrudnionych adwokatów i radców prawnych (klasyfikacja Rzeczpospolitej 2023).

Działamy nieprzerwanie od 2002 roku.

Nasz zespół tworzy ponad 50 doświadczonych specjalistów: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, aplikantów oraz prawników, a także wspierający pracę kancelarii zespół administracyjny. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie

Jak pracujemy?

Co jest dla nas ważne?

Jesteśmy zgranym zespołem ludzi w zróżnicowanym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach zawodowych. Ta rozmaitość sprawia, że każdy z nas znajduje możliwość indywidualnego rozwoju i spełnienia swoich ambicji.

Istotnymi elementami naszej pracy są nie tylko profesjonalizm oraz umiejętność wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce, wysoki poziom merytoryczny i zaangażowane, ale także elastyczność, innowacyjność, komunikatywność, odwaga i otwartość.

Praktyki i staże

Propozycje dla studentów
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Kancelaria Ślązak, Zapiór i Partnerzy poszukuje studentów IV lub V roku prawa zainteresowanych odbyciem bezpłatnych praktyk.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie czynności asystenckich, w tym wsparcie merytoryczne pracowników Kancelarii;
 • przygotowywanie projektów pism procesowych, opinii i informacji prawnych oraz wszelkiego rodzaju informacji, które przedkładane były do akceptacji Szefowi Zespołu;
 • współpraca z instytucjami i organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej i urzędami;
 • rozeznanie linii orzecznictw sądów administracyjnych oraz poglądów przedstawianych w doktrynie prawa;
 • pomoc przy czynnościach biurowych;
 • bieżąca archiwizacja dokumentów.

Oferta:

 • ambitna i pełne wyzwań zadania;
 • opieka mentorska, szkolenia wewnętrzne;
 • nabywanie doświadczenia zawodowego;
 • pracę w zespole nastawionym na współpracę i dzielenie się swoim doświadczeniem;
 • dla najlepszych możliwość związania się z firmą na dłużej.

Wymagania:

 • status studenta IV lub V roku prawa;
 • zainteresowanie prawem cywilnym, prawem karnym lub prawem gospodarczym i handlowym;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie;
 • dyspozycyjność, rzetelność, dociekliwość i samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów z dopiskiem „praktyka” na adres e-mail: kontakt@kancelaria-szip.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć następujące klauzule:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

oraz opcjonalnie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

 • administratorem danych osobowych jest Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice;
 • kontakt z administratorem poprzez adres e-mail: rkowal@kancelaria-szip.pl;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 221 1 i 2 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych;
 • kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie jego danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
 • podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 • kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
 • przekazanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa skutkować będzie koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
 • dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Współpraca z uczelniami

Od roku 2018 Kancelaria Ślązak, Zapiór i Partnerzy współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie. Celem współpracy jest przede wszystkim zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej. Dzięki tej kooperacji obie strony mają możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i potencjału.
Kancelaria jest Partnerem kierunków "Administracja Publiczna" oraz „Prawo w Biznesie”. Sprawuje także patronat merytoryczny organizowanych przez Uczelnię szkoleń otwartych dla studentów oraz szkoleń promujących specjalizacje. Wymiana wzajemnych doświadczeń, poznanie wymagań pracodawcy oraz oczekiwań studenta pozwalają na dopasowanie procesu kształcenia do stale zmieniających się trendów i realiów rynku.

Jak rekrutujemy?

Skontaktuj się z nami

Cenimy wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą, dlatego jeśli chcesz budować i rozwijać z nami zawodową drogę, dołącz do zespołu naszych ekspertów.

Jeśli jesteś zainteresowany/na nawiązaniem współpracy (praktyki/staż/zatrudnienie), prześlij swoje dokumenty aplikacyjne (CV oraz pomysł na swoją ścieżkę kariery – w jednym pliku) na adres e-mail: praca@kancelaria-szip.pl

1
Wyślij CV
2
Analiza czas dla nas - analizujemy Twoje zgłoszenie
3
Feedback zawsze odpowiadamy
4
Rozmowa rekrutacyjna powiedz nam kilka słów o sobie
5
Oferta
6
Witaj w zespole

Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć odpowiednio jedną z następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

oraz opcjonalnie:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

więcej >
 • Administratorem danych osobowych jest Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: rkowal@kancelaria-szip.pl;
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych;
 • Kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • Kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
 • Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 • Kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednakże bez wpływu na prawidłowość przetwarzania w okresie do jej cofnięcia;
 • Nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować będzie usunięciem aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 • Podane przez kandydata dane nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
mniej >

Nie widzisz propozycji dla siebie?

Skontaktuj się z nami, opowiedz swoją historię i zainteresuj nas.
Jesteśmy otwarci na ludzi ambitnych i utalentowanych.
Może stworzymy stanowisko specjalnie dla Ciebie.