Dołącz do nas

Tworzymy profesjonalny i dobrze rozumiejący się Zespół. Pozytywne relacje i przyjazne środowisko pracy są naszą wartością. Współdziałamy, wspieramy się i uczymy od siebie

Kim jesteśmy?

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Jesteśmy jedną z największych kancelarii działających na rynku południowej Polski. Zajmujemy 2. miejsce w woj. śląskim według liczby zatrudnionych adwokatów i radców prawnych (klasyfikacja Rzeczpospolitej 2024).

Działamy nieprzerwanie od 2002 roku.

Zespół SZiP tworzy obecnie ponad 60 doświadczonych specjalistów: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, aplikantów oraz prawników, a także wspierający zespół administracyjny. Świadczymy doradztwo podatkowe oraz kompleksowe usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie

Jak pracujemy?

Co jest dla nas ważne?

Jesteśmy Zespołem ludzi w zróżnicowanym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach zawodowych. Ta rozmaitość sprawia, że każdy z nas znajduje możliwość indywidualnego rozwoju i spełnienia swoich ambicji.

Istotnymi elementami naszej pracy są nie tylko profesjonalizm, wysoki poziom merytoryczny i zaangażowane, ale także elastyczność, innowacyjność, komunikatywność, odwaga i otwartość.

Kogo szukamy?

Bezpłatna praktyka: Praktykant/ka w Zespole Prawa Podatkowego

Praktykant/ka w Zespole Prawa Podatkowego. Aplikuj!

Praktyki i staże

Propozycje dla studentów
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Kancelaria Ślązak, Zapiór i Partnerzy poszukuje studentów IV lub V roku prawa zainteresowanych odbyciem bezpłatnych praktyk.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie czynności asystenckich, w tym wsparcie merytoryczne pracowników Kancelarii;
 • przygotowywanie projektów pism procesowych, opinii i informacji prawnych oraz wszelkiego rodzaju informacji, które przedkładane były do akceptacji Szefowi Zespołu;
 • współpraca z instytucjami i organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej i urzędami;
 • rozeznanie linii orzecznictw sądów administracyjnych oraz poglądów przedstawianych w doktrynie prawa;
 • pomoc przy czynnościach biurowych;
 • bieżąca archiwizacja dokumentów.

Oferta:

 • ambitna i pełne wyzwań zadania;
 • opieka mentorska, szkolenia wewnętrzne;
 • nabywanie doświadczenia zawodowego;
 • pracę w zespole nastawionym na współpracę i dzielenie się swoim doświadczeniem;
 • dla najlepszych możliwość związania się z firmą na dłużej.

Wymagania:

 • status studenta IV lub V roku prawa;
 • zainteresowanie prawem cywilnym, prawem karnym lub prawem gospodarczym i handlowym;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie;
 • dyspozycyjność, rzetelność, dociekliwość i samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów z dopiskiem „praktyka” na adres e-mail: kontakt@kancelaria-szip.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Współpraca z uczelniami

Od roku 2018 współpracujemy z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie. Jej celem jest przede wszystkim zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej, dzięki czemu obie strony mają możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i potencjału.

Jesteśmy Partnerem kierunków "Administracja Publiczna" oraz „Prawo w Biznesie”. Sprawujemy także patronat merytoryczny organizowanych przez Uczelnię szkoleń otwartych dla studentów oraz szkoleń promujących specjalizacje.

Jak rekrutujemy?

Skontaktuj się z nami

Cenimy wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą, dlatego jeśli chcesz budować i rozwijać z nami zawodową drogę, dołącz do zespołu naszych ekspertów.

Jeśli jesteś zainteresowany/na nawiązaniem współpracy (praktyki/staż/zatrudnienie), prześlij swoje dokumenty aplikacyjne (CV oraz pomysł na swoją ścieżkę kariery – w jednym pliku) na adres e-mail: praca@kancelaria-szip.pl

1
Wyślij CV
2
Analiza czas dla nas - analizujemy Twoje zgłoszenie
3
Feedback zawsze odpowiadamy
4
Rozmowa rekrutacyjna powiedz nam kilka słów o sobie
5
Oferta
6
Witaj w zespole

Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć odpowiednio jedną z następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy TAX – Doradztwo Podatkowe sp. p. z siedzibą w Katowicach, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

oraz opcjonalnie

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach oraz Ślązak, Zapiór i Partnerzy TAX – Doradztwo Podatkowe sp. p., w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

więcej >

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

 • W zależności od tego, do której ze Spółek z Grupy SZiP aplikujesz, administratorem Twoich danych osobowych jest odpowiednio: 1. Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice (dalej jako „Kancelaria SZiP”);   2. Ślązak, Zapiór i Partnerzy TAX – Doradztwo Podatkowe sp. p. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice (dalej jako „SZiP TAX”).
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kancelarii SZiP: rkowal@kancelaria-szip.pl.
 • Jeśli aplikujesz na stanowisko, na którym oferujemy umowę o pracę – podstawą przetwarzania Twoich danych podanych w odpowiedzi na ogłoszenie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 221 1 i 2 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz jeśli przesyłasz zgłoszenie niezależnie od rekrutacji jakie prowadzimy – podstawą jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
 • Jeśli aplikujesz na stanowisko, na którym oferujemy umowę cywilnoprawną – podstawą przetwarzania Twoich danych podanych w odpowiedzi na ogłoszenie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz jeśli przesyłasz zgłoszenie niezależnie od rekrutacji jakie prowadzimy – podstawą jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
 • Niezależnie od pkt. 3 i 4 powyżej – spółka z Grupy SZiP, która jest administratorem Twoich danych, może przetwarzać je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. jej uzasadnionego interesu prawnego, jakim jest ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z procesem rekrutacji.
 • Nie będziemy przekazywać Twoich danych do organizacji międzynarodowej;
 • Możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w zgłoszeniu na serwerach zlokalizowanych poza obszarem EOG – tj. w USA, należących do podmiotu zapewniającego nam narzędzia informatyczne. Przetwarzanie to następuje z zachowaniem standardów bezpieczeństwa określonych decyzją Komisji Europejskiej o adekwatności poziomu ochrony danych osobowych zapewnianego przez USA w ramach Data Privacy Framework.
 • Grupa SZiP prowadzi wspólną bazę kandydatów, którzy zgodzili się na umieszczenie w niej swojej aplikacji. Obie Spółki występują w niej jako Współadministratorzy Twoich Danych. Jeśli Twoja aplikacja zainteresuje drugą ze Spółek z Grupy SZiP, również ona może skontaktować się z Tobą z propozycją zatrudnienia. Więcej informacji nt. współadministrowania Twoich danych w tym zakresie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
 • Poza sytuacją opisaną w pkt. 8 powyżej, Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych (w tym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia, jak np. IT).
 • Masz prawo żądania uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych – na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami – masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na piśmie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest konieczne dla możliwości rozparzenia przez nas Twojej aplikacji lub włączenia jej do bazy kandydatów – na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody – masz prawie cofnąć ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na prawidłowość przetwarzania przez nas Twoich danych do czasu jej cofnięcia.   1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez 3 miesiące po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez 1 rok, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie – jeśli uczynisz to przed upływem tego okresu.   2.W oparciu o podane przez Ciebie dane nie będziemy podejmowali decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będziemy poddawali ich profilowaniu.
mniej >

Nie widzisz propozycji dla siebie?

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na ludzi ambitnych i utalentowanych.
Może stworzymy stanowisko specjalnie dla Ciebie.