Strefa wiedzy

Prawo Cywilne

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Zawezwanie do próby ugodowej – ważna zmiana od 30 czerwca

Zawezwanie do próby ugodowej, czyli wniosek o zawarcie ugody sądowej, od lat kojarzone było jako instytucja służąca przede wszystkim przerwaniu biegu terminu przedawnienia. Od dnia 30 czerwca 2022 r. wejdzie w życie ważna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która ograniczy tę praktykę

Magdalena Hajduk

Czy błąd terapeutyczny jest zawsze konsekwencją błędnie postawionej diagnozy?

Błąd terapeutyczny polega na niewłaściwym doborze sposobu leczenia lub jego nieprawidłowym przeprowadzeniu. Z racji tego, że do jego wystąpienia dochodzi już w fazie leczenia, często uznawany jest za konsekwencję popełnionego na wcześniejszym etapie błędu diagnostycznego. Niemniej jednak, nie zawsze błąd terapeutyczny będzie wynikiem źle postawionej diagnozy.

Izabela Nowak

Zmiany w prawie spadkowym

Postępowania sądowe zmierzające do nabycia spadku po zmarłym, należą do jednych z najbardziej przedłużających się postępowań. Przyczyniają się do tego zarówno rozbudowana regulacja ustawowa dotycząca kolejności spadkobrania, jak i trudności związane ze składaniem oświadczeń dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku przez rodziców małoletnich dzieci. Zapowiadana nowelizacja kodeksu cywilnego ma przeciwdziałać niektórym, najczęściej występującym przeszkodom w postępowaniach spadkowych.

Magdalena Hajduk

Skierowanie sprawy o błąd w sztuce lekarskiej do sądu

Liczba postępowań wszczynanych w związku z możliwością popełnienia przestępstwa, którego przedmiotem jest błąd w sztuce lekarskiej, rośnie z roku na rok. Czy powodem tego jest obniżenie poziomu świadczonych w placówkach medycznych usług? Wydaje się, że nie. Analizując orzecznictwo sądowe można dojść do wniosku, że rosnąca ilość spraw wynika z postępującego rozwoju medycyny, który automatycznie generuje wzrost ryzyka niepowodzeń oraz, a może przede wszystkim, coraz większej świadomości prawnej pacjentów.

Izabela Nowak

Kredyty frankowe-ugoda czy proces ?

Kredyty frankowe już od kilku lat spędzają sen z powiek wielu kredytobiorcom. Przedstawiany jako tańszy i łatwiej dostępny kredyt, szybko okazał się być pokrętnym produktem, co spowodowało masowe pozywanie banków przez tzw. frankowiczów. Obecnie sądy coraz częściej przyznają rację kredytobiorcom. Z jednej strony coraz głośniej mówi się o wygranych procesach, jednak z drugiej strony banki zaczęły wychodzić z propozycjami ugód i obietnicami wyeliminowania ryzyka kursowego w zamian za zrzeczenie się dochodzenia wszelkich roszczeń. W związku z tym wielu kredytobiorców stanęło przed trudnym wyborem –  ugoda czy proces?

Karina Dorobisz

Nieważność umów kredytowych powiązanych z walutą obcą

Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku w sprawie Państwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank, wskazał m.in. na możliwość uznania nieważności całej umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej w przypadku stwierdzenia nieuczciwego charakteru niektórych jej postanowień. Jest to o tyle istotne, że obecnie większość spraw tzw. frankowiczów opiera się na wykazaniu, że umowy kredytu powiązane z walutą obcą zawierają klauzule abuzywne.

Karina Dorobisz

Kwarantanna po powrocie z Czech, koniec z przyłbicami, wracają restrykcje na Warmii i Mazurach – nowe rozporządzenie Rady Ministrów

W dniu 26 lutego Rada Ministrów wydała nowe Rozporządzenie,[1] które zastąpiło to grudniowe, zawierające dotychczasowe ograniczenia i obostrzenia oraz nakazy i zakazy, do których musimy się stosować niemal od roku. Co się zmienia w porównaniu do ostatnich zmian rządu w tym zakresie?

Bernadeta Czerwik

Czym są działy specjalne produkcji rolnej i o co toczy się spór?

Działy specjalne produkcji rolnej to specyficzny rodzaj działalności. Należą do nich między innymi: uprawa w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawa grzybów i ich grzybni, uprawa roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, gdy przekroczony zostanie rozmiar tej działalności określony w przepisach. Do działów specjalnych produkcji rolnej należy także hodowla psów i hodowla kotów.

SZiP