Strefa wiedzy

Prawo Cywilne

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Kaucja gwarancyjna, a kwota zatrzymana

Kaucja gwarancyjna i kwota zatrzymana, to zabezpieczenia, które mogą zawrzeć strony umowy o roboty budowlane w celu należytego ich wykonania. Instytucje te jednak często są ze sobą mylone, mimo, że ich funkcje są zgoła odmienne i różnice między nimi mają istotne znaczenie dla solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy.

Magdalena Hajduk

Umowa o dożywocie tylko wśród członków rodziny?

Na etapie uzgodnień międzyresortowych znajduje się obecnie projekt nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o dożywocie. Zgodnie z propozycją zmian, ograniczony ma zostać krąg osób, które będą mogły zostać stronami umowy o dożywocie. 

Magdalena Hajduk

Nowa ustawa antylichwiarska

6 października 2022 r. Sejm przyjął ustawę antylichwiarską, czyli ustawę o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Obecnie poprawki do projektu zgłosił Senat. Nowy akt prawny ma być rewolucją w branży pożyczkowej. Głównym celem ustawodawcy jest między innymi wprowadzenie limitu kosztów pozaodsetkowych dla udzielanych pożyczek oraz objęcie kontrolą działalności instytucji pożyczkowych. Ma to nastąpić poprzez szereg działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i poprzez ingerencję ustawodawcy w stosunki cywilnoprawne.

Magdalena Hajduk

Zawezwanie do próby ugodowej – ważna zmiana od 30 czerwca

Zawezwanie do próby ugodowej, czyli wniosek o zawarcie ugody sądowej, od lat kojarzone było jako instytucja służąca przede wszystkim przerwaniu biegu terminu przedawnienia. Od dnia 30 czerwca 2022 r. wejdzie w życie ważna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która ograniczy tę praktykę

Magdalena Hajduk

Czy błąd terapeutyczny jest zawsze konsekwencją błędnie postawionej diagnozy?

Błąd terapeutyczny polega na niewłaściwym doborze sposobu leczenia lub jego nieprawidłowym przeprowadzeniu. Z racji tego, że do jego wystąpienia dochodzi już w fazie leczenia, często uznawany jest za konsekwencję popełnionego na wcześniejszym etapie błędu diagnostycznego. Niemniej jednak, nie zawsze błąd terapeutyczny będzie wynikiem źle postawionej diagnozy.

Izabela Nowak

Zmiany w prawie spadkowym

Postępowania sądowe zmierzające do nabycia spadku po zmarłym, należą do jednych z najbardziej przedłużających się postępowań. Przyczyniają się do tego zarówno rozbudowana regulacja ustawowa dotycząca kolejności spadkobrania, jak i trudności związane ze składaniem oświadczeń dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku przez rodziców małoletnich dzieci. Zapowiadana nowelizacja kodeksu cywilnego ma przeciwdziałać niektórym, najczęściej występującym przeszkodom w postępowaniach spadkowych.

Magdalena Hajduk

Skierowanie sprawy o błąd w sztuce lekarskiej do sądu

Liczba postępowań wszczynanych w związku z możliwością popełnienia przestępstwa, którego przedmiotem jest błąd w sztuce lekarskiej, rośnie z roku na rok. Czy powodem tego jest obniżenie poziomu świadczonych w placówkach medycznych usług? Wydaje się, że nie. Analizując orzecznictwo sądowe można dojść do wniosku, że rosnąca ilość spraw wynika z postępującego rozwoju medycyny, który automatycznie generuje wzrost ryzyka niepowodzeń oraz, a może przede wszystkim, coraz większej świadomości prawnej pacjentów.

Izabela Nowak

Kredyty frankowe-ugoda czy proces ?

Kredyty frankowe już od kilku lat spędzają sen z powiek wielu kredytobiorcom. Przedstawiany jako tańszy i łatwiej dostępny kredyt, szybko okazał się być pokrętnym produktem, co spowodowało masowe pozywanie banków przez tzw. frankowiczów. Obecnie sądy coraz częściej przyznają rację kredytobiorcom. Z jednej strony coraz głośniej mówi się o wygranych procesach, jednak z drugiej strony banki zaczęły wychodzić z propozycjami ugód i obietnicami wyeliminowania ryzyka kursowego w zamian za zrzeczenie się dochodzenia wszelkich roszczeń. W związku z tym wielu kredytobiorców stanęło przed trudnym wyborem –  ugoda czy proces?

Karina Dorobisz