Strefa wiedzy

Inne Gałęzie Prawa

Wiedza, którą dzielą się nasi eksperci
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia i komentarze

Implementacja Dyrektywy NIS2. Rząd rozpoczyna prace nad projektem ustawy

17 października 2024 r. upływa termin na wdrożenie unijnych przepisów tzw. Dyrektywy NIS21 dotyczącej zasad cyberbezpieczeństwa w organizacji. 10 kwietnia w wykazie prac legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja o przygotowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw.

Agata Majewska

Niższe odszkodowania dla sygnalistów

Resort pracy zapowiada kolejne zmiany w projekcie ustawy o ochronie sygnalistów. Największe zainteresowanie wzbudza obniżenie dolnego progu odszkodowania, jakiego domagać będzie się mógł sygnalista dotknięty działaniami odwetowymi.  

Agata Majewska

Jak prawidłowo poinformować pracownika o monitoringu w firmie? UODO stawia wysokie wymagania.

Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy to nie to samo, co zapoznanie go z zasadami monitoringu – nawet, jeśli te opisane zostały w regulaminie pracy. Takie rygorystyczne stanowisko przedstawia Prezes UODO.

Agata Majewska

Czy można zasiedzieć las?

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności wskutek samoistnego posiadania przez oznaczony okres czasu – odpowiednio 20 lub 30 lat, w zależności od tego, czy do nabycia dochodzi w dobrej, czy złej wierze. Nie każdy grunt może jednak zostać „zasiedziany”. Sporo kontrowersji budzi temat nabywania w drodze zasiedzenia gruntów leśnych, zwłaszcza państwowych. Czy można zatem zasiedzieć las państwowy?

Magdalena Hajduk

Testament wspólny może być ważny?

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 marca 2023 roku o sygn. akt II NSNc 42/23. I choć orzeczenie na pierwszy rzut oka może wydawać się sprzeczne z treścią Kodeksu cywilnego – a konkretnie art. 942 k.c., który zabrania sporządzania testamentów przez więcej niż jedną osobę, to w rzeczywistości zdaje się być konieczne dla ujednolicenia praktyki orzeczniczej na gruncie prawa spadkowego.

Kamil Mruk

Inwestycje OZE. Nowa ustawa wiatrakowa

Dnia 23 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Była to długo wyczekiwana zmiana przepisów.  

Magdalena Hajduk

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – co nowego?

Z początkiem roku w życie weszła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2747). Modyfikacja dotyczy zagadnienia tak zwanej luki planistycznej oraz związanej z tym skutecznością roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości wynikających z obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do wprowadzenia zmian w ustawie doprowadził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. akt SK 22/16).

Magdalena Hajduk

Nowe rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

W dniu 21 września 2022 r. weszło wżycie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1518). Nowy akt prawny zastąpił obowiązujące od ponad 20 lat przepisy techniczno-budowlane.

Magdalena Hajduk