Strefa wiedzy

Prawo Upadłościowe

Wiedza, którą dzielą się nasi eksperci
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia i komentarze

Śmierć dłużnika, a wszczęcie postępowania upadłościowego

Nie będzie zapewne niczym odkrywczym stwierdzenie, że postępowania upadłościowe mogą być inicjowane i toczyć się w sytuacji bytności na tym świecie osób, których dotyczą. Co jednak, kiedy  w trakcie długotrwałego procesu upadłościowego, następuje śmierć dłużnika?

Mateusz Latosiński

Odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka przedsiębiorcy

Jedną z najczęściej pojawiających się wątpliwości ze strony osoby pozostającej w związku małżeńskim z przedsiębiorcą jest ta, którą można sparafrazować mniej – więcej do następującego pytania: ,,Czy będę odpowiadać za zobowiązania żony/męża jeżeli w jego przedsiębiorstwie coś pójdzie nie tak ?’’.
Pytanie to jest jak najbardziej uzasadnione i ma niezwykle doniosłe znaczenie praktyczne, dlatego też warto nieco się nad nim pochylić.

Mateusz Latosiński

Dyrektywa drugiej szansy – cz. III

Zapraszamy do lektury ostatniej już części artykułów prezentujących najistotniejsze regulacje zawarte w dyrektywie dotyczącej ram restrukturyzacji uchwalonej w 2019 przez Parlament Europejski…

Mateusz Latosiński

Dyrektywa drugiej szansy – cz. II

Jakie są dalsze skutki wynikające z obowiązku wdrożenia w życie tzw. dyrektywy drugiej szansy, która to statuować ma jednolite ramy dla postępowań restrukturyzacyjnych w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej.

Mateusz Latosiński

Dyrektywa drugiej szansy – cz. 1

Uzgodniona w roku 2019 pomiędzy Parlamentem Europejskim, a Radą UE dyrektywa w sprawie ram restrukturyzacji zmierzać ma do ujednolicenia przepisów o upadłości i restrukturyzacji w krajach Unii. Nadrzędnym celem aktu jest ,,zbliżenie’’ do siebie porządku prawnego poszczególnych Państw członków UE, pozostawiając im jednak zarazem istotny luz decyzyjny w zakresie wprowadzenia w życie rekomendowanych w dyrektywie rozwiązań.

Mateusz Latosiński

Egzekucja komornicza z nieruchomości wspólnej małżonków – kiedy jest dopuszczalna?

Egzekucja z nieruchomości, choć stanowi bardzo czasochłonny proceduralnie i mocno angażujący wierzyciela proces, nierzadko stanowi najefektywniejszy sposób zaspokojenia wierzytelności w toku egzekucji . Wierzyciele powinni jednak wiedzieć, w jaki sposób mogą doprowadzić do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości wspólnej małżonków, w szczególności wobec faktu, iż bardzo często pokutuje mylne przeświadczenia, iż do doprowadzenia do licytacji komorniczej nieruchomości wystarczy, aby dłużnikiem wierzyciela był tylko jeden z małżonków.

Mateusz Latosiński

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne-czy wierzyciele jednak głosu nie mają?

Wprowadzone w 2020 roku uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, bardzo szybko przełożyło się na działania przedsiębiorców, borykających się z problemami finansowymi. Sytuacja gospodarcza wywołana pandemią COVID-19 w dużej mierze przyczyniła się do masowych publikacji w MSiG o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec przedsiębiorców.

Mateusz Latosiński

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

Można założyć, że każdy przedsiębiorca w toku swojej działalności zetknął się z postępowaniem upadłościowym, czy to względem swojego kontrahenta, który stał się niewypłacalny, czy też we własnym zakresie rozważał, szczególnie w niepewnych biznesowo czasach, złożenie wniosku o ogłoszenie własnej upadłości. Mimo to, wydaje się, iż mało kto słyszał o uproszczonym wniosku o ogłoszenie upadłości.

Mateusz Latosiński