Zmiany dla przedsiębiorców z branży e-commerce. Co wprowadza dyrektywa Omnibus?

Wraz z początkiem roku, w życie weszły ważne zmiany w przepisach ustawy o prawach konsumenta, wynikające z implementacji do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy Omnibus, mające na celu lepszą ochronę konsumenta.

Zadaniem przedsiębiorców działających w branży e-commerce jest dostosowanie się do nowych obowiązków informacyjnych, w tym zmiana regulaminów oraz przygotowanie odpowiednich interfejsów na stronie internetowej.

Sprawdź najważniejsze zmiany, które wprowadza dyrektywa Omnibus.

SZiP_Dyrektywa Omnibus-obowiązki przedsiębiorcy z branży e-commerce