Warunki zawieszające transakcji

Warunki zawieszające, czyli klauzule, które muszą być spełnione przed zamknięciem transakcji, są nieodłącznym elementem transakcji M&A, który powoduje dwustopniową strukturę sprzedaży.
Pierwszy etap, zwany signingiem, obejmuje inicjalną umowę przedwstępną, podczas gdy drugi, czyli closing, to finalizacja transakcji. Pomiędzy tymi etapami występuje tzw. okres przejściowy.
Jakie jeszcze działanie należy podjąć w celu domknięcia transakcji?