Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa handlowego i gospodarczego, w szczególności obsługi prawnej spółek oraz prawa nieruchomości

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się głównie tematami z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa handlowego i gospodarczego, w szczególności obsługą prawną spółek prawa handlowego,  a także  obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy wiążące się z zarządzaniem nieruchomościami i prawem lokalowym.  Doradza również w kwestiach bieżących, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych. W zakresie swoich działań:

  • świadczy doradztwo w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno ze strony wykonawcy jak i zamawiającego
  • zajmuje się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości
  • prowadzi analizy stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych
  • opiniuje i opracowuje umowy w języku angielskim dla zagranicznych podmiotów gospodarczych
  • opracowuje i przygotowuje pozostałe dokumenty korporacyjne.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów ukończyła również prawo oraz język chiński na Beijing Foreign Studies University w Chińskiej Republice Ludowej. Stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu współpracy bilateralnej. Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ dla najlepszych studentów. Autorka publikacji naukowych na temat prawa i gospodarki Chin oraz organizatorka konferencji naukowych w Chinach i w Polsce. Z wyróżnieniem ukończyła studium podyplomowe z Prawa zamówień publicznych w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Biegle posługuje się językiem angielskim.