Weronika Wowra

Weronika Wowra

Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa handlowego i gospodarczego, w szczególności obsługi prawnej spółek oraz prawa nieruchomości

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się głównie tematami z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa handlowego i gospodarczego, w szczególności obsługą prawną spółek prawa handlowego, a także obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy wiążące się z zarządzaniem nieruchomościami i prawem lokalowym. Doradza również w kwestiach bieżących, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych. W zakresie swoich działań:

  • świadczy doradztwo w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno ze strony wykonawcy, jak i zamawiającego
  • opiniuje i opracowuje umowy w języku angielskim dla zagranicznych podmiotów gospodarczych
  • opracowuje i przygotowuje pozostałe dokumenty korporacyjne.

Autorka publikacji naukowych na temat prawa i gospodarki Chin oraz organizatorka konferencji naukowych w Chinach i w Polsce.

Wykształcenie

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów ukończyła również prawo oraz język chiński na Beijing Foreign Studies University w Chińskiej Republice Ludowej. Stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu współpracy bilateralnej. Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ dla najlepszych studentów. Z wyróżnieniem ukończyła studium podyplomowe z Prawa zamówień publicznych w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Biegle posługuje się językiem angielskim.