Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Doradzamy wszystkim uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przez cały okres funkcjonowania Kancelarii, zgromadziliśmy wyjątkowo bogaty zestaw doświadczeń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Kilkunastoletnia praktyka i kompleksowa wiedza, pozwalają nam na świadczenie skutecznej i merytorycznie trafnej pomocy w zakresie prawa zamówień publicznych.

W zakresie wsparcia dotyczącego prawa zamówień publicznych:

  • reprezentujemy zarówno Zamawiających, jak i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi rozpoznającymi sprawy z zakresu zamówień publicznych
  • współtworzymy i konsultujemy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także opiniujemy od strony prawnej czynności podejmowane przez Zamawiających w ramach prowadzonych przez nich postepowań
  • analizujemy opracowane przez Zamawiającego dokumenty przetargowe pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
  • prowadzimy kompleksową obsługę prawną Zamawiających
  • wykonawców wspieramy w zakresie weryfikacji ofert i dołączanych do nich dokumentów pod kątem zgodności z wymogami prawnymi, a także reprezentujemy prawnie w kontaktach z zamawiającymi
  • prowadzimy szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania regulacji ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych

Zaufali nam: