Przemysław Krzywdziński

Przemysław Krzywdziński

Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa nieruchomości i obsługi prawnej jednostek systemu opieki zdrowotnej

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się głównie stałą obsługą prawną jednostek systemu opieki zdrowotnej, w szczególności związaną z opiniowaniem i opracowywaniem umów dotyczących ich bieżącej działalności.

Posiada doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości i prawa spadkowego, jak również w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek z branży mediów. W ramach usług prawnych:

  • opiniuje i sporządza umowy
  • przeprowadza analizę stanów prawnych nieruchomości
  • uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej jednostek systemu opieki zdrowotnej

Wykształcenie

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów aktywnie działał w organizacjach studenckich. Był członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, a także współzałożycielem i przewodniczącym Koła Naukowego Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posługuje się językiem angielskim.