Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zapewniamy wsparcie prawne podmiotom z szeroko rozumianego sektora medycznego

Naszymi działaniami obejmujemy zarówno szpitale ogólne i specjalistyczne, jak również ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczeniodawców z obszaru medycyny pracy oraz dostawców wyrobów medycznych. Doradzamy organizacjom pozarządowym funkcjonującym w dziedzinach life science i pokrewnych. Współpracujemy także z przedstawicielami rynku weterynaryjnego.

Koncentrujemy się na tworzeniu bezpiecznych i efektywnych rozwiązań prawnych dla przedstawicieli rynku medycznego.

Działając na rzecz sektora zdrowia:

  • świadczymy kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych z uwzględnieniem obsługi prawnej procesów badawczych oraz wsparcia przy określaniu i weryfikacji warunków prawnych zatrudnienia personelu medycznego z uwzględnieniem przepisów branżowych
  • wspieramy prawnie w toku kontroli funkcjonowania podmiotu leczniczego przez organy administracji publicznej, a także reprezentujemy w sprawach dotyczących błędów medycznych przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, sądami powszechnymi i organami dyscyplinarnymi
  • doradzamy w zakresie procesu pozyskiwania i finansowania podmiotów leczniczych
  • wspieramy w zakresie opracowywania prawnej struktury funkcjonowania telemedycyny
  • świadczymy doradztwo prawne w ramach reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów leczniczych
  • obsługujemy przedsięwzięcia marketingowe sektora medycznego w zakresie oceny praktyk marketingowych pod kątem ich zgodności z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa (zakaz reklamy) oraz w procesach planowania i realizacji strategii marketingowych w sektorze ochrony zdrowia
  • prowadzimy audyty procesu przetwarzania danych osobowych wraz z opracowaniem dokumentacji wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami branżowymi
  • doradzamy prawnie w zakresie compliance pod kątem oceny zgodności działalności z krajowymi i unijnymi przepisami dotyczącymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych z uwzględnieniem audytów prawnych

Zaufali nam: