Karol Pluta

Karol Pluta

Specjalista w zakresie procesów reorganizacyjnych podmiotów gospodarczych

W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą szeroko rozumianych procesów reorganizacyjnych w spółkach prawa handlowego, a także bieżącym wsparciem przedsiębiorców i Klientów indywidualnych w sferze prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego, w tym także w ramach sporów korporacyjnych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu transakcji fuzji, przejęć i przekształceń spółek oraz świadczeniu pomocy prawnej podmiotom z branży farmaceutycznej, medycznej i e-commerce. Zajmował się także opiniowaniem umów i aspektami prawnymi wdrożenia programów i systemów informatycznych w organizacji. 

W ramach praktyki zawodowej wykonuje następujący zakres usług: 

  • realizuje bieżącą obsługę zarówno Klientów korporacyjnych, w tym także podmiotów non profit, spółek handlowych, jak i Klientów indywidualnych
  • opracowuje oraz przygotowuje kompleksową dokumentację pod procesy reorganizacyjne oraz bieżące zmiany korporacyjne w spółkach
  • przygotowuje pisma procesowe, w szczególności w sprawach gospodarczych oraz dotyczących sporów korporacyjnych 
  • sporządza opinie prawne w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego
  • opiniuje i opracowuje umowy handlowe

Wykształcenie

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stypendysta Rektora UŚ w Katowicach dla najlepszych studentów. Posługuje się językiem angielskim.