M&A

Transakcje fuzji i przejęć z uwagi na wieloetapowy i długi proces, wymagają interdyscyplinarnego podejścia oraz koordynacji transakcji z uwzględnieniem niezbędnych aspektów prawnych, podatkowych i organizacyjnych

Wymagający i stale zmieniający się rynek nierzadko skłania przedsiębiorców do połączenia sił, przekształceń przedsiębiorstw, sprzedaży bądź nabywania spółek.

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu oraz prowadzeniu fuzji i przejęć przedsiębiorstw z wielu branż. Świadczymy kompleksową pomoc prawną i podatkową, zapewniając bezpieczne i sprawne prowadzenie transakcji łączenia i podziału oraz nabywania i zbywania spółek, przedsiębiorstw, aktywów majątkowych i niemajątkowych. Wspieramy także w procesach transformacji organizacyjno-prawnych, w tym przy restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych.

Nasze doświadczenie obejmuje projekty takie jak:

 • transakcje zbywania i nabywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
 • transakcje nabywania udziałów lub akcji
 • przekształcenia, połączenia i podziały spółek
 • inwestycje kapitałowe w spółki (w tym start-upy)
 • wykupy menadżerskie
 • podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego
 • emisje obligacji i innych papierów wartościowych
 • pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitałowego
 • opracowywanie i wdrażanie reorganizacji spółek i grup kapitałowych.

We wszystkich transakcjach zapewniamy pomoc w zakresie prawnym i podatkowym na każdym etapie procesu:

 • przeprowadzamy prawne i podatkowe badania due diligence , w tym wspieramy zbywającego przy udostępnianiu dokumentów (organizacja VDR)
 • opracowujemy struktury i ścieżki prawne transakcji oraz doradzamy przy wyborze optymalnego modelu, a także wdrażamy ścieżki poprzedzające docelowe transakcje, takie jak przekształcenia
 • przygotowujemy projekty dokumentów transakcyjnych i uczestniczymy w negocjacjach tych dokumentów
 • opracowujemy wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i reprezentujemy Klientów w toku postępowań przed UOKiK
 • reprezentujemy w postępowaniach rejestrowych oraz przy uzyskiwaniu interpretacji podatkowych
 • wspieramy Klientów w negocjacjach ze stroną społeczną oraz przygotowujemy projekty dokumentów  z zakresu prawa pracy (takie jak porozumienia czy układy zbiorowe)
 • zapewniamy wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansującymi lub wierzycielami
 • doradzamy przy wprowadzeniu nabywcy w organizację przejętego podmiotu, w tym w zakresie regulowania stanów prawnych i administracyjnych.

Wybrane projekty M&A, jakie zrealizowaliśmy:

 • kompleksowe doradztwo prawne w procesie emisji obligacji o wartości ok. 1,2 mld PLN skierowanym do banków
 • wsparcie prawne i podatkowe przy procesie optymalizacji i restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży transportowej, obejmujące prace koncepcyjne, analizę ryzyk (w tym due diligence prawne i podatkowe) oraz prace wdrożeniowe, w tym procesy łączeniowe kilku spółek
 • pomoc prawna przy procesie optymalizacji i restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży elekromaszynowej, obejmująca: prace koncepcyjne, analizę ryzyk, prace wdrożeniowe oraz due diligence prawne spółek, wsparcie w procesie łączenia kilku spółek
 • kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesie konsolidacji spółek z grupy kapitałowej z branży okołogórniczej, obejmujące m.in.: due diligence prawne i podatkowe spółek, prace koncepcyjne, procesy połączenia
 • doradztwo prawne w procesie podziału przez wydzielenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży nowych technologii
 • doradztwo prawne przy procesie łączenia przez przejęcie podmiotów z branży finansowej wraz z due diligence prawnym spółki przejmowanej
 • koordynacja procesu nabycia przez spółkę z branży górniczej udziałów spółki kapitałowej (wraz z prawnym badaniem due diligence) oraz konsolidacja spółek po nabyciu
 • doradztwo prawne i koordynacja procesu nabycia udziałów spółki z branży ubezpieczeniowej wraz z prawnym badaniem due diligence
 • pomoc prawna przy procesie zbycia udziałów w spółce z branży spożywczej na rzecz inwestora branżowego z kapitałem zagranicznym.

Zaufali nam: