Odsuń od danych osobowych byłego pracownika – mec. A.Majewska dla Gazety Prawnej

Odsunięcie zwalnianego pracownika lub biura rachunkowego, z którym zamierzamy skończyć współpracę od danych zgromadzonych na PUE ZUS  powinno nastąpić z momentem ustalenia, że dostęp do tych danych nie jest już niezbędny dla realizacji obowiązków przez danego zatrudnionego. Powinno nastąpić to nie tylko w razie definitywnego zakończenia współpracy, ale również w razie przeniesienia na inne stanowisko – nie związane z obsługą PUE ZUS.

Cofnięcie dostępu do danych może również okazać się uzasadnione, jeśli przed rozwiązaniem umowy o pracę pracownika korzysta w urlopu wypoczynkowego lub z innych powodów nie świadczy pracy.

W ten sposób pracodawca, działając jako administrator danych osobowych powinien realizować zasadę minimalizacji danych i zgodności z celem przetwarzania. Odpowiednia polityka dostępu do danych zgromadzonych w systemach informatycznych jest w tym zakresie kluczowa.

Więcej na stronach Dziennika Gazety Prawnej Zweryfikujcie w firmie listy dostępu do danych_A.Majewska_GP_3 marca