mec. Agata Majewska dla Gazety Prawnej

Czy na gruncie kodeksu pracy dyrektor szkoły może potrącić z przyszłego wynagrodzenia nauczyciela zwrot nienależnie wypłaconego dodatku?

Kodeks Pracy w sposób wyczerpujący określa zasady dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika oraz sytuacje, w których może odbyć się to bez jego zgody. Zgodnie z art. 87 KP, pracodawca może potrącić z wynagrodzenia – bez zgody pracownika sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, udzielone pracownikowi zaliczki pieniężne oraz porządkowe kary pieniężne. Dokonanie jakiegokolwiek innego potrącenia wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody pracownika. Co istotne, pracownik zgodzić może się skutecznie jedynie na potrącenie należności już wymagalnej i znanej mu co do kwoty oraz tytułu z jakiego wierzytelność ta pochodzi – w tym przypadku z tytułu nienależnie wypłaconego dodatku za pracę w warunkach trudnych oraz w warunkach uciążliwych.

Należy zaznaczyć, że nie byłoby skuteczne potencjalne zastrzeżenie w porozumieniu z pracownikiem, że jeżeli w przyszłości okaże się, że określony dodatek mu się nie należał lub należał się w innej wysokości, pracownik zgadza się na jego potrącenie z przyszłych wynagrodzeń. Jak wskazuje się w orzecznictwie „Niedopuszczalne jest wyrażenie przez pracownika zgody na potrącenie nieskonkretyzowanej należności pracodawcy mogącej powstać w przyszłości.” (wyrok SN z 3 sierpnia 2012 r., sygn.: I BP 2/12).

Tym samym, jeśli dyrektor szkoły chciałby odzyskać od nauczyciela, któremu wypłacił uprzednio nienależnie, dodatek, konieczne byłoby uzyskanie jego wcześniejszej zgody na piśmie na potrącenie odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia ze wskazaniem kwoty potrącenia i tytułu wierzytelności pracodawcy (dodatku za pracę w warunkach trudnych oraz w warunkach uciążliwych).

Należy przy tym pamiętać, że Kodeks Pracy limituje również wysokość dopuszczalnych potrąceń należności na rzecz pracodawcy – również tych dokonywanych za zgodą pracownika. Nie mogą one naruszyć kwoty wolnej od potrąceń, która równa jest minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Całość artykułu na stronie Kadry i płace_wydanie 8 (5670)_13 stycznia 2022

 

10 najważniejszych zmiany w prawie pracy w 2022 roku

Z początkiem stycznia 2022 roku mają obowiązywać nowe przepisy w zakresie prawa pracy. Część tych zmian wynika z Polskiego Ładu, natomiast inne nadal są na etapie projektów. Wszystkie jednak dotyczą istotnych obszarów zatrudnienia.

Zapraszamy SZiP_10 Najważniejszych zmian w prawie pracy 2022

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo,

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, chcemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń.

Niech ten czas przenikną chwile wypełnione radością, niosące spokój i odpoczynek.

Dużo radości i budujących myśli oraz wszelkiej pomyślności, jak również wielu sukcesów w nadchodzącym roku.

 

 

Prawo pracy 2021. Podsumowanie.

Rok 2021 dobiega końca. Zapraszamy zatem na podsumowanie zmian w zakresie jednego z najbardziej popularnych dziedzin prawa, a mianowicie prawa pracy.

SZiP – Prawo pracy 2021- Podsumowanie

SZiP pomaga w Szlachetnej Paczce

Za nami Weekend Cudów.

Po raz kolejny w Szlachetną Paczkę włączyła się nasza Kancelaria. W minioną sobotę pakunki zawierające produkty żywnościowe, sprzęt AGD oraz wiele innych podarków trafiły do jednej z rodzin z naszego regionu.

W tegorocznej edycji blisko 17 tysięcy potrzebujący rodzin zostało obdarowanych przez darczyńców z całej Polski. Nie brakuje ludzi, którzy chcą dzielić się z innymi.

Pomagajmy !

 

Webinar „Sygnaliści – co warto wiedzieć przed 17 grudnia?”

Do 17 grudnia tego roku, Polska jest obowiązana implementować do krajowego porządku prawnego przepisy tzw. Dyrektywy o ochronie sygnalistów.

W odpowiedzi na pojawiające się w tym zakresie pytania, zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar, który z ramienia naszej Kancelarii poprowadzi mec. Agata Majewska.

 

„Sygnaliści – co warto wiedzieć przed 17 grudnia?” 

 

Agenda spotkania:

  • Jakie podmioty i kiedy obejmie obowiązek ochrony sygnalistów?
  • Kto może uzyskać status sygnalisty?
  • Jakich naruszeń mogą dotyczyć zgłoszenia?
  • Kanały sygnalizacji naruszeń.
  • Wewnętrzna procedura zgłoszeń – jak powinna wyglądać?
  • Zakaz działań odwetowych.
  • Sygnaliści a prawo pracy.
  • Sygnaliści a RODO.
  • Sankcje za naruszenie przepisów Whistleblowing.

Prelegent:

Agata Majewska – radca prawny w Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie ochrony danych osobowych, w szczególności w zatrudnieniu. Doradza przedsiębiorcom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także niepracowniczych form zatrudnienia oraz w procesach stosowania regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy. Wspiera spółki i członków organów przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich i umów o zarządzanie. Prowadzi liczne szkolenia i webinar’y z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

 

Spotkanie otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych.

Miejsce: spotkanie online na platformie Teams

Termin: 30 listopada 2021, godz. 10.00

Organizatorem wydarzenia jest: Ślązak, Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.p.

Zgłoszenia za pomocą FORMULARZA REJSTRACYJNEGO

 

Kontakt: Mariola Prysak, mprysak@kancelaria-szip.pl

Polski Ład cz.2.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do drugiej części opracowania poświęconego kolejnym rewolucyjnym zmianom podatkowym, jakie mają wejść w życie z początkiem 2022 roku.

SZiP_Polski Ład_opracowanie_2

 

 

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów i obowiązki pracodawców

Informujemy, że do 17 grudnia 2021 r. Polska jest obowiązana implementować do krajowego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17), tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów.

W połowie października 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt nowej ustawy, który szczegółowo reguluje sytuację prawną tzw. sygnalistów. Najprawdopodobniej ustawa zostanie podpisana i ogłoszona do 17 grudnia 2021 r. a następnie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa wprowadzi wobec części pracodawców szereg obowiązków – SZiP-Ochrona sygnalistów-projekt ustawy

Polski Ład

Szanowni Państwo,

Wraz z rychłym nadejściem 2022 roku czekają nas największe od kilku dziesięcioleci zmiany w systemie prawa podatkowego w Polsce, wprowadzane w ramach szerszego rządowego programu określanego jako Polski Ład.

Liczba nowych bądź modyfikowanych rozwiązań prawnych jest bardzo znaczna, a okres jaki pozostał do ich wejścia w życie – krótki. Mając to na względzie prawnicy i doradcy podatkowi wchodzący w skład zespołu kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy dokonali wyboru kwestii najistotniejszych z punktu widzenia przedsiębiorców. Ich zwięzły opis przedstawiamy w niniejszym materiale.

SZiP_Polski Ład_opracowanie_11.21

Business Run 2021

10. Poland Business Run i 28,5 tys. biegaczy, w tym 20 reprezentantów naszej Kancelarii.

Za nami największy bieg biznesowy na rzecz osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu, który odbył się 5 września. To wydanie jubileuszowe.

Z powodu pandemii sztafetę zorganizowano w formule, jaką wprowadzono w roku ubiegłym. Każdy z uczestników biegł dowolnie wybranym odcinkiem, rejestrując swoją trasę i czas na jednej z aplikacji biegowych.

Jak zawsze było warto. Pomagamy !