Piotr Wielgosz

Piotr Wielgosz

Specjalista w zakresie prawa pracy, prawa korporacyjnego i procesów restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych

Adwokat, Szef Zespołu Prawa HR. Doradca i koordynator prawny w kompleksowych procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w szczególności w obszarze HR i korporacyjnym.

Autor i koordynator kilkunastu audytów oceniających stan prawny spółek prawa handlowego due diligence, w tym stan zatrudnienia oraz audytów dokonywanych pod kątem restrukturyzacji, przejść zakładów pracy, czy transakcji kapitałowych o łącznej wartości kilku miliardów złotych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, w tym grup kapitałowych, między innymi jako:

  • koordynator prawny w zakresie stałych kompleksowych obsług prawych kilku kluczowych producentów branży automotive
  • doradca spółek z udziałem Skarbu Państwa, w szczególności w obszarze ładu korporacyjnego, HR i zarządzania mieniem państwowym
  • twórca kilkudziesięciu aktów zbiorowego prawa pracy, porozumień zbiorowych, regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem opracowań modeli wprowadzenia zmian do zbiorowego prawa pracy, a także modeli komunikacji ze stroną społeczną
  • doświadczony negocjator w pertraktacjach ze stroną społeczną
  • doradca prawny spółek, członków organów przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie
  • pełnomocnik procesowy pracodawców i menadżerów w procesach związanych z zatrudnieniem.

 

Doświadczony trener oraz prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach o zasięgu ogólnopolskim.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczył w Szkole Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim.