Michał Jarecki

Michał Jarecki

Starszy doradca podatkowy

Doświadczony ekspert na gruncie podatku od towarów i usług

Efektywnie wprowadza procedury podatkowe w przedsiębiorstwach, w tym m.in. dotyczące obszaru MDR jak i podatku u źródła (WHT). Rozwiązuje zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego na gruncie podatku VAT. Nadzoruje bieżącą obsługę problemów podatkowych zgłaszanych przez Klientów z branży przemysłu ciężkiego i wydobywczego. 

W ramach swojej praktyki zajmuje się m.in.:

  • przeprowadzaniem analizy ryzyka w zakresie MDR i zarządza związanymi z tym procesami
  • sporządzaniem i wdrażaniem polityki i instrukcji podatkowych (tax compliance)
  • służy wsparciem w zakresie planowania podatkowego dla transakcji o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorców
  • nadzoruje prace w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego
  • ocenia zagadnienia kluczowe na gruncie podatku VAT, w tym np. opodatkowaniu umów konsorcjum.

Wykształcenie

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim.