Joanna Werner – Pałczyńska

Joanna Werner – Pałczyńska

Specjalista w zakresie prawa pracy oraz prawa nowych technologii 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek, w tym przede wszystkim w zakresie zbiorowego prawa pracy, prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań. W ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców świadczy następujące usługi prawne:  

  • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, układów zbiorowych oraz procedur dotyczących zatrudnienia, w tym negocjacje ze stroną społeczną 
  • tworzenie i opiniowanie kontraktów menadżerskich oraz umów o zarządzenie przedsiębiorstwem 
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej
  • przygotowywanie dokumentacji oraz procedur w zakresie ochrony danych osobowych oraz wdrożenia RODO
  • udział w procesach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw
  • tworzenie wszelkich procedur oraz polityk związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek, w tym procedur dotyczących spółek notowanych na giełdzie
  • bieżąca obsługa korporacyjna
  • reprezentacja przedsiębiorców w negocjacjach, mediacjach oraz sporach sądowych.

Posiada duże doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz spółek z branży handlowej, budowalnej, automotive, energetycznej, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo Nowych Technologii” prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz kurs specjalistyczny w zakresie mediacji. Posługuje się językiem angielskim.