Daria Kamińska

Daria Kamińska

Specjalistka w zakresie prawa gospodarczego, prawa geologicznego i górniczego oraz prawa umów handlowych

W Kancelarii zajmuje się zarówno bieżącą, jak i procesową obsługą prawną przedsiębiorstw, w tym instytutów badawczych. W zakresie swoich działań: 

  • opracowuje i opiniuje umowy dla podmiotów gospodarczych
  • sporządza pisma procesowe i opinie prawne z zakresu prawa geologicznego i górniczego, prawa cywilnego i gospodarczego
  • uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw
  • reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych
  • analizuje zagadnienia związane z szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem geologicznym i górniczym oraz prawem gospodarczym 

Wykształcenie

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunkach: Compliance w organizacji oraz Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.