Alicja Drozd

Alicja Drozd

Specjalista w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych

W Kancelarii doradza podmiotom gospodarczym, w tym przedsiębiorstwom górniczym oraz towarzystwom ubezpieczeniowym. W ramach bieżącej działalności: 

  • zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem umów, statutów oraz regulaminów
  • sporządza opinie prawne oraz informacje prawne związane z działalnością Klientów
  • uczestniczy w spotkaniach i negocjacjach wraz z Klientami, a także prowadzi postępowania sądowe i administracyjne
  • reprezentuje w postępowaniach sądowych przedsiębiorców górniczych z zakresu szkód górniczych  dotyczących przywrócenia stanu poprzedniego lub wypłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów zabezpieczeń poczynionych na wybudowaną nieruchomość 
  • zajmuje się sprawami z zakresu roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, o zapłatę renty związanych z obrażeniami ciała lub śmiercią poszkodowanego, sprawami windykacyjnymi i postępowaniami egzekucyjnymi
  • reprezentuje przedsiębiorców w zakresie spraw pracowniczych oraz innych związanych z szeroko rozumianym stosunkiem pracy 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym towarzystw ubezpieczeniowych, warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów zastępczych oraz operatorów telefonii komórkowych.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podejmowała także działalność non-profit w ramach sekcji cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka publikacji naukowej w monografii pt.: „Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji KPA z dnia 7 kwietnia 2017 roku”. W 2017 roku wystąpiła także na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego”.