Wygrana w konkursie a podatek

W dzisiejszym świecie nie brakuje chętnych osób do uczestnictwa w konkursach, dzięki którym mają szansę się wzbogacić. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

 

Wysokość podatku

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową i wynosi 10% kwoty wygranej lub nagrody.  Dotyczy to zarówno zysków osiągniętych w Polsce, jak i na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podatek od wygranej pobierany jest w formie ryczałtu. W praktyce proces ten wygląda następująco:

  • podatnik nie jest zobligowany do samodzielnego odprowadzenia podatku;
  • organizator konkursu pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego 10% od wygranej;
  • podatnik nie ma obowiązku ujmowania uzyskanego przychodu z tytułu wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zwolnienia z obowiązku zapłaty?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od wygranej. Wyżej wskazany podatek nie jest pobierany w przypadku nagród w konkursach (z regulaminem):

  • specjalnych o tematyce naukowej, dziennikarskiej, kulturalnej, sportowej lub artystycznej;
  • organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu;
  • dotyczących sprzedaży premiowej.

Warto jednak wspomnieć, że wskazane wyjątki obowiązują pod warunkiem, że jednorazowa wygrana nie przekroczy równowartości 2.000 złotych. Jeśli wartość nagrody będzie większa, wówczas należy pobrać podatek od wygranej w wysokości 10% od kwoty nagrody. Nie jest więc prawidłowe, jeśli pobiera się podatek tylko od nadwyżki ponad kwotę zwolnioną. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązany jest opodatkować wygraną jako przychód z działalności.

Przykład:

Programista prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wygrał w konkursie radiowym szkolenie JAVA o wartości 1000 złotych, będąc w drodze do pracy. Ze względu na to, że będzie wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas wygranej konkursu w pracy, powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, który stanowi przychód z prowadzonej działalności.