Wsparcie prawne dla start-upów

Zapewniamy niezbędny zakres usług doradczych w zakresie problematyki funkcjonowania startup’ów

Dynamiczny rozwój sektora IT prowadzi do wykorzystywania zdobyczy technologii w coraz to nowszych dziedzinach życia. Uchwycenie ram prawnych postępującej cyfryzacji w taki sposób, aby nie zniszczyć potencjału, należy do jednego z wielu wyzwań stojących przed prawnikami obsługującymi sektor nowych technologii. Świadczymy szeroki zakres usług doradczych w zakresie problematyki funkcjonowania startup’ów.

Zaangażowanie w procesy inwestycyjne

Opracowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań nie jest jednak możliwe bez zaangażowania odpowiedniego kapitału. Pomoc prawna na styku interesów pomysłodawców i inwestorów może okazać się niezbędna dla wypracowania klarownych i satysfakcjonujących warunków współpracy.

Doświadczenie Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy przy współpracy z instytucjami finansowymi przy jednoczesnej znajomości obszaru praw własności intelektualnych i nowych technologii, pozwala na skuteczne wyważenie interesów właścicielskich z zarządczymi.

Braliśmy udział w projektach takich, jak:

 • doradztwo dla funduszu venture capital w procesie finansowania spółki  prowadzącej działalność w obszarze social listening
 • doradztwo transakcyjne dla funduszu venture capital w procesie inwestycyjnym w fintech na etapie pre-seed
 • doradztwo transakcyjne dla biznesu przy inwestycji w start-up IT wdrażające rozwiązania dla monitorowania wydajności sportowców
 • doradztwo inwestycyjne dla startupu z branży IT, wdrażającego rozwiązania w zakresie zarządzenia w sektorze gastronomii, w procesie pozyskiwania finansowania z funduszu private equity ot
 • wdrażanie akcyjnego program motywacyjnego (employee share ownership program – ESOP) dla jednego z podmiotów branży IT obsługującego sektor finansowy
 • przeprowadzenie badania due dilligence w procesie oceny ryzyka prawnego związanego z zaangażowaniem kapitałowym w spółce prowadzącej prace badawczo-rozwojowe – w przedmiocie wypracowania i wdrożenia rozwiązań AI

Bieżąca problematyka prawna startup’ów:

Kancelaria uczestniczy także w rozwiązywaniu problemów prawnych sektora IT związanych z bieżącym funkcjonowaniem, niezależnie od pozyskiwania finansowania. W tym zakresie świadczymy pełną pomoc prawną obejmującą przeprowadzanie analiz prawnych i podatkowych, przygotowywanie dokumentacji oraz reprezentowanie interesów przed instytucjami państwowymi.

Doświadczenia Kancelarii obejmują m.in.:

 • organizowanie relacji prawnych między właścicielami start-up’u z uwzględnieniem instrumentów motywacyjnych
 • bieżącą obsługę podmiotu z branży IT zajmującego się opracowywaniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji
 • weryfikację warunków prawnych rozliczenia projektu badawczego w obszarze medycznym, finansowanego ze środków unijnych
 • doradztwo prawne w ramach projektów VR/AR
 • wsparcie prawno-podatkowe przy korzystaniu z ulgi IP BOX

Zaufali nam: