Upadłość i restrukturyzacje

Wspieramy w procesach transformacji organizacyjno - prawnych i restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstw

W prowadzenie biznesu wpisują się naprzemienne okresy hossy i bessy. Mając na uwadze zmieniające się otoczenie gospodarcze oraz występowanie nieprzewidzianych zdarzeń, kluczowym aspektem jest bieżąca weryfikacja zdolności finansowych i majątkowych własnej organizacji oraz sprawne reagowanie w przypadku wystąpienia niekorzystnych wskaźników, które mogą sygnalizować niewypłacalność lub zagrożenie nią.

Świadczymy usługi związane z analizą ryzyka zaistnienia niewypłacalności lub zagrożenia nią, a także w zakresie doradztwa związanego ze wszczęciem oraz prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych, jak i postępowań upadłościowych – w tym w ramach upadłości konsumenckiej.  Oferujemy pomoc prawną podmiotom występującym w tych postępowaniach zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli. Jesteśmy w stanie wspierać kompleksowo naszych Klientów w związku z prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi oraz restrukturyzacyjnymi.

Nasze doświadczenie obejmuje projekty, takie jak:

 • analiza sytuacji prawnej majątku przedsiębiorców, w tym spółek
 • analiza dotycząca ryzyka zaistnienia niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością
 • realizacja przyjętych planów restrukturyzacji organizacyjnej i majątkowej
 • opracowywanie rekomendacji restrukturyzacji organizacyjnej i majątkowej przedsiębiorców, w tym spółek
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi i organami państwowymi w procesach restrukturyzacyjnych
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej
 • reprezentowanie dłużników i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych (w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i we właściwym postępowaniu upadłościowym – w tym w ramach upadłości konsumenckiej, a także w postępowaniach towarzyszących dotyczących m.in. bezskuteczności czynności upadłego)
 • doradztwo w toku postępowania o ogłoszenie upadłości oraz we właściwym postępowaniu upadłościowym
 • reprezentowanie w postępowaniach w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • wsparcie w przygotowaniu wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych
 • reprezentowanie dłużników i wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych (postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym, postępowaniu sanacyjnym, uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym), a także w postępowaniach towarzyszących
 • doradztwo w toku postępowań restrukturyzacyjnych (na zgromadzeniach wierzycieli, w toku negocjacji dotyczących zawarcia układu).

Zaufali nam: