Transakcje transgraniczne

Globalny biznes, wymiana towarów i usług z podmiotami zagranicznymi nierzadko pociągają za sobą finansowe i pozafinansowe zagrożenia

Choć transakcje transgraniczne podlegają szczególnemu nadzorowi rządowemu, to i tak przedsiębiorcy zmagają się z wieloma trudnościami związanymi z ochroną ich interesów, polityką kontrolną prowadzonych inwestycji.

Doświadczenie ekspertów Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy na rynku polskim i rynkach zagranicznych oraz współpraca z międzynarodowymi kancelariami prawnymi zapewniają naszym klientom kompleksowe podejście do inwestycji o charakterze transgranicznym.

Do poszczególnych inwestorów, ich potrzeb i problemów podchodzimy indywidualnie, co skutkuje efektywnym wsparciem w procesach inwestycji międzynarodowych:

  • świadczymy doradztwo prawne na rzecz spółek prowadzących działalność zarówno na obszarze Unii Europejskiej jak i poza Wspólnotą, praktycznie na wszystkich kontynentach, przy efektywnym wsparciu lokalnych lub sieciowych kancelarii prawnych
  • zapewniamy doradztwo prawne i podatkowe polskim przedsiębiorcom otwierającym działalność poza terytorium naszego kraju
  • pomagamy przedsiębiorcom zagranicznym w procesach zakładania spółek na terytorium Polski
  • zapewniamy kompleksowe doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) podmiotów zagranicznych oraz nabywaniu polskich przedsiębiorstw
  • świadczymy doradztwo w przestrzeganiu międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
  • sporządzamy opinie i analizy w sprawach podatkowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego
  • wspieramy w procesach zarządzania podatkowymi aspektami transakcji na każdym ich etapie.

Zaufali nam: