Sektor publiczny

Sektor publiczny

Świadczymy pomoc prawną dla sektora finansów publicznych oraz jednostek z tym sektorem powiązanych

Obszarami naszego doradztwa są organy administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury oraz instytuty badawcze i spółki komunalne.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych, takich jak: gminy, powiaty i samorządy województw, uwzględniając w tym kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego w urzędzie oraz doradztwo prawne podczas sesji rady miejskiej.

Świadczymy także kompleksową obsługę prawną innych podmiotów poza jednostkami sektora finansów publicznych, takich jak: instytuty badawcze, w szczególności w udzielaniu wyjaśnień i interpretacji przepisów oraz opiniowania normatywnych aktów wewnętrznych instytutów, a także spółek komunalnych, w tym obsługę bieżącą ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania nieruchomościami i reprezentowaniem w licznych sprawach sądowych związanych z zarządzeniem zasobem mieszkaniowym wymagającym licznego zespołu adwokacko – radcowskiego .

 

Zapewniając kompleksową obsługę dla sektora publicznego:

  • wspieramy w zakresie prawa pracy oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
  • świadczymy doradztwo podatkowe oraz finansowo – księgowe
  • reprezentujemy podmioty przed sądami i organami administracji publicznej
  • współpracujemy z jednostkami budżetowymi gminy w zakresie bieżącej obsługi prawnej i podatkowej oraz reprezentujemy w licznych sprawach sądowych związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy, wymagającym licznego zespołu adwokacko – radcowskiego
  • świadczymy pomoc prawną dla gminnych osób prawnych, w tym dla gminnych zarządców nieruchomości
  • doradzamy instytucjom kultury, w tym negocjujemy w kontraktach oraz reprezentujemy przed sądami i organami administracji publicznej

Zaufali nam: