Ochrona danych osobowych

Zawieranie umów, fakturowanie usług, wykorzystywanie mailingów i newsletterów w budowaniu relacji z klientem, a nawet prośba o numer telefonu - to nic innego jak pozyskiwanie danych osobowych, których przetwarzanie i gromadzenie podlega ustawowej ochronie

Od kilkunastu lat prowadzimy doradztwo prawne w przedmiocie ochrony danych osobowych. Doskonale wiemy, jak właściwa ochrona takich danych przekłada się na istotę biznesu.

Nasi prawnicy zapewniają kompleksową pomoc prawną zarówno przedsiębiorcom, jak i instytucjom publicznym. Wspieramy w zakresie zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych, dbając o dostosowanie ich do obowiązujących przepisów oraz regulacji sektorowych. Nasze działania dopełniamy szkoleniami dla pracowników z obszaru ochrony danych osobowych.

Zapewniamy również zastępstwo prawne w postępowaniach toczących się przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Zakres usług naszej Kancelarii na gruncie prawa ochrony danych obejmuje w szczególności:

 • kompleksowe dostosowanie procesów biznesowych do wymogów wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 • przeprowadzanie pełnych badań stanu prawnego z zakresu ochrony danych osobowych oraz audytów powdrożeniowych
 • opracowywanie i dostosowywanie dokumentacji, procedur, analiz z zakresu ochrony bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych
 • doradztwo w zakresie zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych, w tym dostosowania ich przebiegu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz regulacji sektorowych (medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe etc.)
 • reprezentowanie w postępowaniach z zakresu ochrony danych osobowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi
 • doradztwo prawne w procesie negocjowania i zawierania umów obejmujących outsourcing procesów przetwarzania danych osobowych
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
 • doradztwo prawne w procesach realizacji praw podmiotów danych oraz zarządzania incydentami ochrony danych
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie HR/branży medycznej/IT

Wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa ochrony danych osobowych wykorzystujemy w wielu projektach, spośród których wyróżnić możemy:

 • opracowanie pełnej dokumentacji korporacyjnej z zakresu danych osobowych, obejmującej w szczególności dokumentację wykorzystywaną w procesach rekrutacyjnych oraz doradztwo prawne w procesie wdrożenia platformy rekrutacyjnej online na rzecz regionalnego (Europa Środkowo-Wschodnia) talent acquisition center, jednej z globalnych grup z branży automotive
 • kompleksowe dostosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach oferowanych w modelach SaaS/PaaS oraz on-premise platform typu CRM oraz TNA dla liderów branży oprogramowania w Europie Środkowej;
 • doradztwo prawne na rzecz agencji headhunterskich w procesie wdrożenia narzędzi psychometrycznych Talegent, wykorzystywanych w procesach rekrutacyjnych oraz ewaluacji w obszarze HR
 • szereg prowadzonych audytów przedwdrożeniowych i okresowych audytów sprawdzających w obszarze ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w rygorach ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji)
 • kompleksowe doradztwo prawne w kilkudziesięciu procesach dostosowania organizacji do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w szczególności w branży medycznej, automotive, IT

Zaufali nam: