Firmy i fundacje rodzinne

Doskonale znamy specyfikę firm rodzinnych i wyzwania, z jakim mierzą się takie przedsiębiorstwa

Wiemy, jak efektywnie poszukiwać rozwiązań wspierających prowadzenie rodzinnego biznesu oraz zabezpieczać interesy członków rodziny. Doradzamy zarówno małym firmom rodzinnym, jak i tym największym. Wspieramy na każdym etapie prowadzenia biznesu – począwszy od stawiania pierwszych kroków, po przekazanie sterów następnemu pokoleniu. Szeroki zespół ekspertów pozwala nam kompleksowo spojrzeć na każde zagadnienie.

Kompleksowo wspieramy przy prowadzeniu biznesu rodzinnego:

  • świadczymy bieżące doradztwo prawne i podatkowe z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działa przedsiębiorstwo
  • doradzamy przy identyfikacji ryzyk dla biznesu oraz wdrażaniu narzędzi ich mitygacji
  • doradzamy jak zabezpieczyć majątek firmy i rodziny
  • pomagamy opracowywać i realizować rozwiązania zapewniające harmonijne współdziałanie wspólników i współpracowników

Świadczymy doradztwo prawne i podatkowe w projektach sukcesyjnych lub sprzedaży firmy:

  • wspieramy przy opracowaniu planów sukcesyjnych
  • pomagamy od strony prawnej i podatkowej przygotować biznes do sukcesji lub sprzedaży
  • kompleksowo doradzamy w relacjach z inwestorem (w zakresie negocjacji, opracowywania umów, przeprowadzania przez proces due diligence)

Doradzamy w procesach inwestycyjnych i rozwojowych firm rodzinnych:

  • wspieramy przy procesach akwizycji
  • doradzamy przy projektach wejścia inwestora zarówno finansowego, jak i branżowego
  • pomagamy przy opracowaniu i wdrażaniu planów rozwojowych lub reorganizacyjnych

Zaufali nam: