Energetyka

Energetyka

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z energetyką oraz przemysłem górniczym

Od początku swojej działalności świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla przedsiębiorstw z sektorów energetyki oraz górnictwa, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, w tym dla krajowych i zagranicznych inwestorów branżowych.

Realizujemy projekty związane z zamówieniami o charakterze sektorowym, w tym na remonty i modernizacje bloków energetycznych. Doradzamy przedsiębiorcom świadczącym kompleksowe usługi dla energetyki przemysłowej oraz górnictwa. Koordynujemy procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw górniczych wraz z kompleksowymi zmianami organizacyjno-własnościowymi.

W zakresie działań dla sektora energetyki i górnictwa:

  • zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych oraz kompleksową obsługę prawną procesów inwestycyjnych w energetyce, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii
  • doradzamy w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i odpadów, w szczególności w zakresie dyrektyw i rozporządzeń unijnych znajdujących zastosowanie w działalności zainteresowanych podmiotów
  • udzielamy konsultacji prawnych, a także opracowujemy projekty dokumentacji przetargowych w zakresie dotyczącym zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień sektorowych
  • prowadzimy postępowania arbitrażowe, w szczególności przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
  • doradzamy w zakresie prawa geologicznego i górniczego oraz prawa wodnego m.in.  w związku ze zmianami stosunków wodnych wywołanych przez procesy odwadniania kopalń
  • zajmujemy się uzyskiwaniem zgód, decyzji i pozwoleń organów administracji publicznej niezbędnych do prowadzenia działalności geologiczno-górniczej
  • prowadzimy procesy restrukturyzacji i zmian strukturalnych spółek węglowych
  • reprezentujemy przedsiębiorców górniczych w negocjacjach ze stroną społeczną, jak również uczestniczymy w negocjacjach ze społecznościami lokalnymi
  • reprezentujemy przedsiębiorców górniczych w postępowaniach administracyjnych, w tym przed organami administracji górniczej i sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Zaufali nam: