Audyt

Zarządzanie ryzykiem, to zespół działań zapewniających skuteczność biznesu. Wśród nich szczególną rolę odgrywa audyt

Wspieramy przedsiębiorców i inwestorów w podnoszeniu efektywności i bezpieczeństwa przedsięwzięć, poprzez identyfikację zagrożeń prawnych i podatkowych oraz tworzenie i wdrażanie skutecznych narzędzi ich mitygacji.

Działamy w obszarze weryfikacji i szacowania ryzyk prawnych i podatkowych związanych z transakcjami lub inwestycjami. Świadczymy usługi takie jak:

 • kompleksowe audyty prawne i podatkowe typu due diligence na potrzeby transakcji nabycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
 • audyty prawne i podatkowe poprzedzające proces wprowadzenia akcji na rynek regulowany
 • audyty prawne i podatkowe nieruchomości
 • specjalistyczne audyty wybranych procesów biznesowych lub obszarów działalności

Wspieramy struktury i jednostki organizacyjne Klienta dedykowane do stałego, wewnętrznego nadzoru i audytu, takie jak biura audytu wewnętrznego czy zespoły compliance, w szczególności poprzez:

 • wspólne wykonywanie zadań audytowych
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych, w tym tzw. audytów śledczych
 • opracowywanie lub weryfikowanie dokumentacji wewnętrznej (takiej jak polityki bezpieczeństwa, regulaminy czy instrukcje)
 • pomoc przy wdrażaniu procedur i środków zaradczych celem zminimalizowania ryzyk nieprawidłowości
 • szkolenia i warsztaty specjalistyczne prowadzone przez praktyków
 • wsparcie w budowaniu zespołu i jego umiejscowieniu w strukturze firmy
 • wsparcie w zarządzaniu kryzysowym

Wspieramy wiele obszarów prowadzonych działalności, pośród których wymienić możemy:

 • ochronę danych osobowych (RODO)
 • bezpieczeństwo informacji
 • compliance
 • procesy zakupowe (w tym zamówienia publiczne)
 • procesy sprzedażowe
 • HR
 • podatki
 • obieg umów
 • zarządzanie kryzysowe
 • sprawy korporacyjne

Zaufali nam: