Fundacje rodzinne

Pomagamy w założeniu fundacji rodzinnych

Wspólnie z Zespołem prawnym przeprowadzamy naszych Klientów przez cały proces, aż do rejestracji fundacji rodzinnych. Nasze wsparcie nie ogranicza się jedynie do  zarejestrowania fundacji, ale pomagamy również w ich bieżącej obsłudze. Fundacje rodzinne nie są rozwiązaniami uniwersalnymi. Ich utworzenie i funkcjonowanie wymaga przemyślanego planu oraz przygotowania, w czym kompleksowo pomagamy.

Do naszych działań zaliczamy:

  • utworzenie statutu fundacji rodzinnej uwzględniającego wszelkie potrzeby Klienta
  • przeprowadzenie kalkulacji podatkowej w przypadku wyboru fundacji rodzinnej
  • przygotowanie opinii podatkowych oraz audytu w przypadku już funkcjonujących fundacji
  • przeprowadzamy procesy reorganizacyjne pozwalające na ustrukturyzowanie majątku Klienta przed jego wniesieniem do fundacji

Zaufali nam: