Postępowania i kontrole podatkowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz zapewniamy wsparcie w trakcie trwających kontroli i postępowań podatkowych

Szczegółowo nadzorujemy działania podejmowane przez organy i sądy, składając zastrzeżenia i odwołania. Do naszych działań zaliczamy:

  • bronimy interesów Klientów podczas kontroli i postępowań podatkowych
  • zapewniamy wsparcie również na etapie sądowym
  • umożliwiamy podatnikom podjęcie niejednokrotnie nierównej konfrontacji z organami podatkowymi

Zaufali nam: