WHT

Zapewniamy pomoc przy tej specyficznej formie podatku CIT, szczególnie w kontekście odsetek, należności licencyjnej czy dywidendy

Sporządzamy kalkulacje podatku u źródła, analizujemy przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz pomagamy uzyskać zwrot nienależnie pobranego podatku. Nasze projekty obejmują:

  • pomoc w identyfikacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących WHT od wypłat dokonywanych za granicę
  • wskazanie warunków zastosowania ograniczenia podwójnego opodatkowania oraz analizę przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • wskazanie obowiązków podatkowych w zagranicznych strukturach operacyjnych polskich podmiotów
  • wdrożenie rozwiązań grupowych umożliwiających uproszczenie/ograniczenie przepływów oraz ograniczenie kosztów

Zaufali nam: