Planowanie podatkowe (zarządzanie ryzykiem)

Zajmujemy się polityką podatkową przedsiębiorstw (tax compliance)

W zakresie usług świadczonych przez SZiP TAX pozostaje szeroko rozumiane mapowanie i doskonalenie procesów podatkowych. Pomagamy w ustaleniu i zaplanowaniu odpowiednich działań organizacyjnych w kontekście zgodności z prawem podejmowanych działań. Uczestniczymy zarówno w zakresie budowania polityk podatkowych, jak i sporządzania raportów ze zrealizowanych strategii. Pomagamy zabezpieczyć interesy kadry menadżerskiej, w tym średniego i wysokiego szczebla.

Do naszych działań zaliczamy:

  • identyfikację ryzyk podatkowych poprzez autorskie rozwiązania
  • wypracowanie schematu działania w przypadku obszarów szczególnego ryzyka
  • ustalenie strategii podatkowej przedsiębiorstwa
  • zabezpieczenie interesów członków organów zarządzających, a także osób obejmujących współpracę z podatnikami w ramach umów B2B

Zaufali nam: