Opodatkowania nieruchomości

Analizujemy opodatkowanie transakcji dotyczących nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT

Czynnie wspieramy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne, zarówno nabywające, jak i zbywające nieruchomości. Weryfikujemy możliwe zwolnienia w podatku od nieruchomości. Pośród działań naszej kancelarii w tym zakresie, wymienić możemy między innymi:

  • przeprowadzamy analizę dokumentacji dotyczącej nieruchomości
  • przygotowujemy zabezpieczenie transakcji nieruchomości, w tym wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej
  • przeprowadzamy kompleksowy audyt nieruchomości
  • pomagamy zidentyfikować ryzyka w przypadku budowli i budynków, minimalizując niepotrzebne obciążenia fiskalne

Zaufali nam: