Ceny transferowe

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie analizy obowiązków w obszarze cen transferowych, rozliczeń podmiotów powiązanych oraz analizy danych porównawczych

Przeprowadzamy audyt dokumentacji cen transferowych przygotowanych dotychczas przez Klientów, identyfikujemy nieprawidłowości oraz wskazujemy ryzyka podatkowe. Tworzymy m.in. dokumentacje Local File, Master File oraz pomagamy w realizacji obowiązków sprawozdawczych (TPR-C).

Nasze projekty obejmują:

  • doradztwo w zakresie tzw. bezpiecznych przystani – safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej oraz transakcji finansowych
  • przygotowanie i weryfikację analiz porównawczych/weryfikację rynkowego poziomu wynagrodzenia dla transakcji wewnątrzgrupowych
  • kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o APA (uprzednie porozumienie cenowe)
  • weryfikację oraz dostosowanie grupowych dokumentacji do potrzeb i wymagań polskich przepisów podatkowych

Zaufali nam: