Prawo pracy

Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Wejście w życie: 17 listopada 2023 r.

Z dniem 17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Rozporządzenie m.in. wprowadza zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy:

  • obok zapewnienia okularów, pracodawca zapewnia również szkła kontaktowe (po spełnieniu określonych przesłanek),
  • konieczność zapewnienia monitora lub podstawki pod monitor, w przypadku gdy pracownik spędza przed monitorem co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy i dodatkowo dostarczyć dodatkową klawiaturę i myszkę,
  • na wniosek pracownika pracodawca zapewnia podnóżek.

Pracodawcy tworzący stanowisko komputerowe po dniu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego powinni tworzyć je według nowych zasad, natomiast stanowiska już istniejące powinny zostać dostosowane do nowych regulacji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.