Prawo pracy

Wprowadzenie Centralnej Informacji Emerytalnej

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz.U. 2023 poz. 1941)

Wejście w życie: 5 października 2023 r.

Ustawa tworzy nowy system teleinformatyczny – Centralną Informację Emerytalną (CIE), która w swoich założeniach umożliwi wszystkim obywatelom szybką i pełną weryfikację przysługujących im świadczeń emerytalnych.

Sztandarowym celem powstania i funkcjonowania systemu jest centralizacja udzielania informacji o produktach emerytalnych, które aktualnie są rozproszone w różnych systemach i bazach danych.

Najważniejszymi założeniami ustawy są:

  • powstanie Centralnej Informacji Emerytalnej, która zbierać będzie kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło;
  • gromadzenie w systemie informacji o posiadanych produktach ze wszystkich filarów zabezpieczenia emerytalnego (publicznego, firmowego i indywidualnego): ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE oraz o ich stanie;
  • umożliwienie aktualizacji danych osobowych przy pomocy rejestrów publicznych, co oznacza, że obywatele chcący zachować aktualne dane i otrzymywać z instytucji emerytalnych bieżące informacje, nie będą już musieli udawać się do każdej z nich osobno, by zgłosić nowe dane;
  • umożliwienie przeprowadzenia symulacji wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych;
  • skorzystanie z usług CIE będzie dobrowolne i nieodpłatne;
  • CIE będzie dostępna poprzez stronę internetową mObywatel.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Powstanie CIE jest reakcją na ostatnie zmiany w systemie emerytalnym, w szczególności na powstanie nowych produktów oszczędnościowych, takich jak PPK.

Projektodawcy wskazują, że jest to kolejny etap budowy rozwiązań cyfrowych dla obywateli, obok m.in. wspomnianego mObywatela, e-recepty czy digitalizacji sposobu ubiegania się o wsparcie państwa. Podkreślają także towarzyszące cele funkcjonowania CIE, tj. przede wszystkim podnoszenie świadomości i budowę zainteresowania produktami emerytalnymi oraz propagowanie wiedzy na temat systemu emerytalnego oraz o możliwościach zwiększenia bezpieczeństwa emerytalnego.