Prawo podatkowe

Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz.1598)

Wejście w życie: 1 września 2023 r.

Ustawa nowelizująca wprowadza ważne zmiany w wystawianiu faktur polegające na tym, że na mocy nowych przepisów:

  • podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał płatność. Zasady te nie będą miały zastosowania w przypadku faktur wystawianych w szczególnych terminach wymienionych w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT;
  • co więcej, jeżeli podatnik nie wystawi faktury zaliczkowej, tylko jedną fakturę końcową, to ta faktura będzie musiała zawierać datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
  • zmienią się zasady dotyczące numeracji faktur. Przepisy określają jakie numery powinna zawierać faktura końcowa, gdy faktury zaliczkowe są wystawiane za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Faktura taka będzie musiała zawierać numery identyfikujące w KSeF faktury zaliczkowej;
  • w przypadku faktur korygujących nowe przepisy będą miały zastosowanie do faktur, które są już częściowo wystawiane w systemie KSeF. Przedsiębiorca będzie musiał pamiętać, iż Faktura korygująca powinna zawierać numer korygowanej faktury.