Prawo ochrony środowiska

Zmiany w prawie energetycznym

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295)

Na podstawie ustawy nowelizującej, Urząd Regulacji Energetyki w dniu 1 marca 2023 r. opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła, które będą obowiązywały od 1 marca do 31 grudnia 2023 r. To decyzja realizująca przepisy znowelizowanej ustawy, według których ceny dla obiorców ciepła nie mogą być wyższe niż te z 30 września ubiegłego powiększone o 40 proc.

Wejście w życie: 1 marca 2023 r.

BDO sprawozdania

1 marca upływa termin na:

 

15 marca upływa termin na:

 

 

 

 

 

 

 

Zwolnienie jest traktowane jako pomoc de minimis. Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666)

 

Zwolnienie jest traktowane jako pomoc de minimis. Zgodnie z art. 76 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688).

 

 

 

 

 

30 marca upływa termin na:

 

31 marca upływa termin na: