Paulina Bujas

Paulina Bujas

Specjalistka w zakresie prawa własności intelektualnej i e-commerce

Zajmuje się prawem europejskim ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wspólnego rynku cyfrowego oraz prawem własności intelektualnej.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej jednostek systemu opieki zdrowotnej, spółek państwowych i samorządowych prawnych oraz przedsiębiorców.

Uczestniczyła również w procesie komercjalizacji opartego na AI systemu monitoringu przemysłowego.

W swojej praktyce zawodowej realizuje w szczególności następujący zakres usług:

  • świadczy obsługę prawną przedsiębiorców działających w sektorze e-commerce i usług cyfrowych
  • sporządza kontrakty dla podmiotów z branży kreatywnej
  • doradza i uczestniczy w prowadzeniu postępowań związanych z rejestracją znaków towarowych, w tym w prowadzeniu postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (EUIPO)
  • bierze udział w badaniach due diligence spółek handlowych oraz nieruchomości

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Rektora UJ dla najlepszych studentów. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Biegle posługuje się językiem angielskim.