Katarzyna Stabińska

Katarzyna Stabińska

Adwokat | Partner Kancelarii

Specjalista w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A)

Z kancelarią Ślązak, Zapiór i Partnerzy związana jest od ponad 10 lat, a od 2015 roku jako wspólnik, a następnie partner kancelarii.

Kieruje praktyką transakcji fuzji i przejęć. Jej zainteresowania zawodowe skoncentrowane są na zagadnieniach z zakresu prawa handlowego, prawa rynków kapitałowych oraz prawa restrukturyzacyjnego. Koordynowała liczne badania prawne due diligence. Kierowała wieloma procesami reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych. Uczestniczyła w procesach pozyskiwania kapitału: dłużnego, private equity i z rynków kapitałowych. Doradzała przy projektach typu joint venture.

Koordynuje doradztwo prawne dla grup kapitałowych, spółek prywatnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa, przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym oraz spółek publicznych – z różnych branż związanych głównie z przemysłem elektromaszynowym, górnictwem, transportem oraz IT i nowymi technologiami.

Szefowa Komitetu ds. Prawa i Dotacji Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stypendystka programu Sokrates/Erasmus na Uniwersytecie w Lipsku (Leipziger Universität). Uczestniczyła w Studiach Podyplomowych Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.