Katarzyna Hebda

Katarzyna Hebda

Specjalistka w sprawach z zakresu prawa i procesu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw kryminalnych, a także karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy przede wszystkim świadczy pomoc prawną w sprawach karnych kryminalnych, a także karnoskarbowych oraz związanych z przestępstwami gospodarczymi. Zajmuje się także reprezentowaniem osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W swojej praktyce zawodowej realizuje wiele działań, między innymi:

  • występuje w charakterze obrońcy oskarżonych, a także pełnomocnika osób pokrzywdzonych w procesach karnych
  • analizuje ryzyka prawnokarne związane z pełnieniem określonych funkcji publicznych, zajmowaniem stanowisk w organach spółek prawa handlowego oraz prowadzeniem działalności gospodarczej
  • występuje w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 

Prelegentka licznych ogólnopolskich konferencji z zakresu prawa karnego i kryminologii. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego materialnego.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Laureatka nagrody im. Oktawii Górniok za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego. W czasie studiów przewodnicząca Koła Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego. Podejmowała także działalność non-profit w ramach sekcji karnej Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego.
Obecnie doktorantka przy katedrze prawa karnego i kryminologii Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczyciel akademicki z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii.