Czy sprzedaż skinów z gry może być opodatkowana?

Współczesne gry oferują możliwość zdobycia nie tylko wirtualnych pieniędzy czy przedmiotów, ale również możliwość zarobku prawdziwych pieniędzy. Handel przedmiotami pochodzącymi z gier ma już swoje lata – początki sięgają co najmniej czasów świetności takich gier jak Tibia czy OGame. Obecnie największą popularnością cieszy się CS:2 (poprzednio CS:GO), w którym najdroższe przedmioty zostały sprzedane za ponad 1 milion dolarów.

Jak to wygląda z podatkami?

Organy skarbowe wielokrotnie wypowiadały się na ten temat. Interpretacji podatkowych, jest dość sporo jednak końcowa ocena zawsze, zależy od stanu faktycznego. Stąd też postaram się odpowiedzieć na kilka pytań związanych z biznesem – handlem skórkami / przedmiotami z gier.

Czy regularną sprzedaż można traktować jak działalność gospodarczą?

Działalnością gospodarczą jest – w uproszczeniu-działalność zarobkowa prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły. Zatem sprzedaż skinów prowadzona w sposób spełniający powyższe warunki, może zostać potraktowana na gruncie ustaw podatkowych jako realizowana w ramach działalności gospodarczej. Oznacza to, że taki podatnik – gracz będzie mógł wybrać opodatkowanie swojej działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3% [1] albo 8,5% a w niektórych sytuacjach nawet 17% lub pozostać opodatkowanym wg tzw. skali.

Jeżeli jednak sprzedajesz skiny / przedmioty z gier co jakiś czas, to w mojej ocenie nie jest to wystarczające, aby zostać uznanym za osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Wtedy dochód osiągnięty ze sprzedaży powinien zostać opodatkowany albo z tzw. innych źródeł wg skali podatkowej tj. 12% lub 32% albo jako dochód związany ze zbyciem praw majątkowych. Podział na wskazane źródła ma odniesienie do regulaminu danej gry, jeśli regulamin dopuszcza sprzedaż przedmiotów to mamy do czynienia z przychodem z innych źródeł.

A co z VAT-em?

Sprzedaż skinów może podlegać opodatkowaniu VAT-interpretacja z dnia 18 sierpnia 2023 r. o sygn. 0114-KDIP1-2.4012.271.2023.1.JO, w której wnioskodawca wskazywał na prowadzenie działalności gospodarczej, jednakże jego wątpliwości dotyczyły kwestii opodatkowania VAT-em sprzedaży skinów. Dyrektor KIS argumentował swoje stanowisko tym, że działanie podatnika opisane we wniosku będzie stanowić odpłatne świadczenie usług, a same skórki – skiny mogą stanowić usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT.

Niemniej jednak ponownie wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego, bowiem może być tak, że podatnik będzie tylko „pośrednikiem” między nabywcą a platformą sprzedażową. Jeśli proces sprzedaży jest obsługiwany przez platformę na podstawie warunków narzuconych w regulaminie, a samą platformę sprzedażową należy uznać za podmiot otrzymujący i świadczący usługi elektronicznie to „pośrednik”-sprzedawca nie wystąpi w charakterze podatnika VAT.

Czy skoro sprzedaje od czasu do czasu przedmioty z gier to muszę zapłacić podatek z tego tytułu?

W mojej ocenie, jeśli chodzi o VAT, to nie powinno wystąpić zobowiązanie podatkowe – przy założeniu, że gracz / sprzedawca nie prowadzi działalności gospodarczej, w ramach której dokonuje sprzedaży. Odnosząc, się natomiast do PIT-u to dochód osiągnięty ze sprzedaży, zależy od postanowień regulaminu danej gry bowiem może stanowić dochód z tyt. praw majątkowych albo dochód opodatkowany na zasadach ogólnych – od PIT-u nie da się uciec…

 

[1] Tak Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 16 września 2022 r. o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.588.2022.2.ID.