CIT estoński

Przeprowadzamy wszechstronną analizę konsekwencji i opłacalności wdrożenia w działalności estońskiego CIT

Kompleksowo przystosowujemy przedsiębiorcę do przejścia na estoński CIT. Zapewniamy stałą pomoc we wdrożeniu estońskiego CIT opartą na realnych działaniach i kalkulacjach.

Nasze działania w ramach projektów dotyczących estońskiego CIT obejmują:

  • analizę warunków formalnych niezbędnych do skorzystania z estońskiego CIT
  • identyfikację i zabezpieczenie obszarów podwyższonego ryzyka
  • przeprowadzenie kalkulacji porównawczej, efektem której jest pokazanie realnych korzyści w przypadku zmiany opodatkowania
  • bieżące wsparcie w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów estońskiego CIT

Zaufali nam: